Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2022 08:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Krzykała
Miejsce urodzenia: Lublin
Data urodzenia: 28-08-1909
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Antonina
Dodatkowe informacje:

Członek PPR od 08.1944 r., następnie PZPR.

Należał także do PPS (1936 r.), OMTUR (1935-1937), KZMP (1936-1937), TPPR.

W 1937 r. został skazany i do 1939 r. więziono go (na Zamku Lubelskim) za działalność komunistyczną.

Uchwałą Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej w Lublinie z dnia 26.10.1950 r. został zdjęty z funkcji członka Egzekutywy KM PZPR W Lublinie i pozbawiony prawa piastowania stanowisk we władzach partyjnych. Uchwała Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej PZPR z 11.12.1951 r. ograniczyła karę braku możliwości zasiadania we władzach partyjnych do okresu jednego roku.

Przebieg pracy zawodowej: 1) 08.1944-10.1944 - Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie - kierownik Wydziału Personalnego; 2) Zarząd Miejski w Lublinie - wiceprezydent miasta (10.1944-15.11.1948), prezydent miasta (16.11.1948-05.1950); 3) 05.1950-01.1951 - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Lublinie - Przewodniczący; 4) 01.1951-08.1951 - Akademia Medyczna w Lublinie - wykładowca podstaw marksizmu-leninizmu; 5) od. 09.1951 r. - UMCS w Lublinie - asystent, starszy asystent, adiunkt, zastępca profesora, profesor, prodziekan (1958-1960, 1962-1964) i dziekan (1964-1969) Wydziału Humanistycznego, prorektor (1969-1972), dyrektor Instytutu Historii (1972-1975).

Wykształcenie oraz przeszkolenie polityczne: 1) 1936 r. - Katolicki Uniwersytet Lubelski, mgr filozofii w zakresie filologii polskiej; 2) 1952 r. - kurs dla wykładowców marksizmu-leninizmu w Instytucie Kształcenia Kadr Naukowych przy KC PZPR.

Był także członkiem Komitetu Uczelnianego PZPR przy UMCS w Lublinie (brak bliższych danych).

Źródła: AP Lublin, KM PPR Lublin-1, 5, 18; AP Lublin, KM PZPR Lublin-1, 2, 37, 38, 85, 87, 89; AP Lublin, KW PZPR Lublin 1267/Stanowiska kierownicze, akta osobowe 68; AP Lublin, KW PZPR Lublin 1267/Działacze ruchu robotniczego t. 2-akta osobowe 11549, 11634; A. Koprukowniak , Krzykała Stanisław (1909-1976), [w]: Słownik biograficzny miasta Lublina t. 2, red. T. Radzik, A. Witusik, J. Ziółek, Lublin 1996, s. 122-124.

 Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek KM Lublin PPR 1944 1948 AP Lublin, KW PZPR Lublin 1267/Stanowiska kierownicze, akta osobowe 68; AP Lublin, KW PZPR Lublin 1267/Działacze ruchu robotniczego t. 2-akta osobowe 11549, 11634
Członek Egzekutywa KM Lublin PPR 1944 12-1948 AP Lublin, KM PPR Lublin-1, 5, 18
Zastępca Sekretarza Komitet Miejski Lublin PPR 1944 AP Lublin, KM PPR Lublin 4
Członek KM Lublin PZPR 1948 1950 AP Lublin, KM PZPR Lublin 1-2; AP Lublin, KW PZPR Lublin 1267/Stanowiska kierownicze, akta osobowe 68; AP Lublin, KW PZPR Lublin 1267/Działacze ruchu robotniczego t. 2-akta osobowe 11549, 11634
Członek Egzekutywa KM Lublin PZPR 12-1948 10-1950 AP Lublin, KM PZPR Lublin-2, 37, 38, 85, 87, 89; AP Lublin, KW PZPR Lublin 1267/Stanowiska kierownicze, akta osobowe 68; AP Lublin, KW PZPR Lublin 1267/Działacze ruchu robotniczego t. 2-akta osobowe 11549, 11634
.