Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Mieczysław
Nazwisko: Kida
Miejsce urodzenia: Kamień
Data urodzenia: 02-01-1957
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:

W ZSL od 1978 r.

W latach 1976-1978 przewodniczący Koła Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Łowisku.

Źródło: AIPN Rzeszów, 062/11, k. 56.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Sekretarz Gminny Komitet Kamień ZSL 15-07-1982 30-09-1983 AIPN Rzeszów, 062/11, t. 3, s. 53.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Mieczysław Kida figuruje w aktach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Ruch" numer rej. 22093, która była prowadzona od 24.04.1985 r. do 17.11.1989 r. przez Samodzielną Sekcję VI, a następnie przez Wydział VI WUSW w Rzeszowie. Sprawa dotyczyła prawicowej działalności w legalnych strukturach ruchu ludowego. Zapis nr 22093 z dziennika rejestracyjnego WUSW w Rzeszowie; zapis nr 269 z dziennika archiwalnego spraw obiektowych WUSW w Rzeszowie; akta IPN Rz 062/11, t. 3, (269/IV).
W dniu 26-09-1988 r. zarejestrowany pod numerem 26133 przez Wydział V WUSW w Rzeszowie, jako figurant do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Petycja" nr rej. 26128. Prowadzona była, przez wymienioną jednostkę administracyjną, od 26.09.1988 r. w związku z założeniem Komitetu Organizacyjnego NSZZ "Solidarność" w Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych w Rzeszowie. W dniu 16.05.1989 r. została przerejestrowana na Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia "Petycja". Materiały jej dotyczące zarchiwizowano w dniu 09-09-1989 pod numerem 18137/II. W aktach tych znajduje się zastrzeżenie wyjazdu za granicę, dotyczące Mieczysława Kidy, na okres od 12-10-1988 r. do 12-10-1990 r. Decyzją z 06-06-1989 r. zostało anulowane. Karta E-14 z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW w Rzeszowie; karta EO-4/77 z kartoteki kryptonimowej (figuranci) WUSW w Rzeszowie; karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej MSW w Warszawie; zapis nr 26128 z dziennika rejestracyjnego WUSW w Rzeszowie; zapis nr 26133 z dziennika rejestracyjnego WUSW w Rzeszowie; zapis nr 18137 z dziennika archiwalnego spraw ewidencji operacyjnej WUSW w Rzeszowie.; akta IPN Rz 044/897 (18137/II), mkf IPN Rz 00141/3336/J (18137/II) .
.