Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek
Nazwisko: Belczyk
Miejsce urodzenia: Dominikowice
Data urodzenia: 06-08-1899
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Informacje dot. Franciszka Belczyka znajdują się w materiałach Sprawy Obiektowej (SO) dot. żołnierzy i oficerów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (PSZ) prowadzonej przez WUBP, a następnie WUdsBP i KW MO w Rzeszowie prawdopodobnie od 1947 roku. Materiały złożono do Wydziału "C" KW MO w Rzeszowie 22.12.1972 pod sygn. 136/IV. W teczce znajduje się dokumentacja związana ze służbą wojskową Franciszka Belczyka. Uczestnik wojny 1920 roku (według zeznań własnych brał udział w wyprawie kijowskiej). Został zmobilizowany w czasie kampanii wrześniowej. Od 1941 roku w Armii Andersa. W okresie od 06.04.1944 do 02.05.1945 brał udział w walkach na froncie włoskim. Odznaczony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Medalem Wojska i odznaczeniami brytyjskimi. IPN Rz 053/165 t. 3 (136/IV). W materiałach brak Kwestionariusza Repatriacyjnego dla osób wojskowych i ich rodzin.
.