Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef Adam
Nazwisko: Łukaszewicz
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 13-02-1958
Imię ojca: Jan
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego od 23.03.1983 do 29.06.1983 przez Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku. Józef Łukaszewicz był podejrzany o znieważenie funkcjonariuszy MO. Sprawę zakończono 29.06.1983 skierowaniem aktu oskarżenia do sądu. Materiały 27.08.1983 złożono z powodu umorzenia sprawy (na mocy amnestii w 1983) do archiwum pod sygn. 8335/III. Akta o sygn. 8335/III zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta odtworzeniowe w sprawie karnej (IV K.925/83) prowadzonej przeciwko Józefowi Łukaszewiczowi oskarżonemu o znieważenie funkcjonariuszy MO podczas wykonywania czynności służbowych w dniu 14.03.1983 w Gdańsku podczas udziału w nielegalnym zgromadzeniu tj. o czyn z art. 236 kodeksu. Tymczasowo aresztowany 16.03.1983, osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Zwolniony 06.04.1983. Względem ww. zastosowano dozór milicyjny tzn. stawiennictwo w komendzie MO 2 razy w tygodniu. Prokuratura Rejonowa w Gdańsku (Ds. 656/83) 29.06.1983 skierowała akt oskarżenia do sądu. Sąd Rejonowy w Gdańsku 17.08.1983 umorzył postępowanie ww. na mocy amnestii z 21.07.1983. IPN Gd 864/11.
Analizy materiałów Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku zgromadzonych do spraw o charakterze politycznym i kryminalnym za okres od stycznia 1988 do sierpnia 1988. W aktach figuruje Józef Łukaszewicz podejrzany o "udział w nielegalnym zbiegowisku 31.01.1988 usiłującym zakłócić porządek publiczny na terenie Gdańska". Podczas przeszukania mieszkania ww. 31.01.1988 znaleziono puszkę po farbie i zabrudzone pędzle oraz stronę pisma "Solidarność". Tego samego dnia z ww. przeprowadzono rozmowę wyjaśniającą. Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku na podstawie zabranego materiału dowodowego nie wystąpił do Kolegium ds. Wykroczeń o ukaranie J. Łukaszewicza. IPN Gd 0046/520 t. 1 (1128/1).
.