Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr Mirosław
Nazwisko: Bieniek
Miejsce urodzenia: Szczecin
Data urodzenia: 27-04-1967
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Lidia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Piotr Bieniek, uczeń szkoły zawodowej w Szczecinie, w dniu 17.11.1984 został zarejestrowany przez Wydział III-1 WUSW w Szczecinie do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Buntownicy", nr rej. Sz 30396, jako podejrzewany o krytyczną postawę wobec działacza politycznego. Sprawę zakończono 17.12.1984 poinformowaniem władz administracyjnych. Materiały archiwalne o sygn. 15661/II zostały zniszczone 11.10.1989. Protokołu brakowania brak. Materiały archiwalne o sygn. 15661/II zostały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa (SO) kryptonim „Contra” (numer rej. Sz 29670) była prowadzona od 1984 do 1990 roku przez Wydział III WUSW Szczecin, a następnie została przejęta przez Wydział Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa (OKPP) WUSW w Szczecinie. dot. rozpoznania i likwidacji zjawiska "terroryzmu" na terenie województwa szczecińskiego. W materiałach zawarto m.in. informacje dotyczące innych spraw operacyjnych prowadzonych w przez Wydz. III WUSW/OKPP Szczecin. W aktach znajduje się informacja o Sprawie Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) „Buntownicy” dotyczącej dwóch uczniów szkoły średniej w Szczecinie, którzy "szykanowali" aktywistów szkolnej organizacji ZSMP. Jednym z tych uczniów był Piotr Bieniek. Sprawę zakończono poinformowaniem władz szkoły o tym fakcie. Materiały złożono do archiwum pod numerem 31/2. IPN Sz 0079/2 t. 7 (31/2).
.