Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef Stanisław
Nazwisko: Majewicz
Miejsce urodzenia: Ściechówek
Data urodzenia: 08-03-1956
Imię ojca: Józef
Imię matki: Paulina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Józef Majewicz w dniu 2.01.1982 został zarejestrowany do Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. " Akademik", nr rej. Sz 22933, jako podejrzany o "wrogą działalność w środowiskach". Sprawę początkowo prowadził Wydz. II KWMO w Szczecinie, a następnie Wydział V WUSW. W dniu 13.12.1984 sprawę zakończono. Materiały zostały złożone do archiwum pod sygn. 15645/II, a następnie w 1989 roku zniszczone (protokół brakowania nr 3/90). Materiały archiwalne o sygn. 15645/II zostały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Józef Majewicz został zarejestrowany przez Wydz. III A KW MO w Szczecinie do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Postulat", nr rej. Sz 20528, jako aktywny inspirator strajku na terenie Lokomotywowni Szczecin. Sprawę zakończono 2.03.1981 poinformowaniem władz administracyjnych i politycznych. Materiały złożono w archiwum pod sygn. 13556/II. Materiałów o sygn. archiwalnej 13556/II brak. Wpis na podstawie dokumentacji kartotecznej.
.