Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wanda
Nazwisko: Zając
Nazwisko rodowe: Matras
Miejsce urodzenia: Łąkta Dolna
Data urodzenia: 25-11-1934
Imię ojca: Jan
Imię matki: Aniela
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Agenturalnego Sprawdzenia krypt. "Karły" zarejestrowana 10.05.1960 przez Referat ds. Bezpieczeństwa KDMO w Nowej Hucie pod nr 1017/E, następnie przerejestrowana 09.11.1960 do nr 5/C jako Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o tym samym kryptonimie. Sprawę wszczęto na skutek wydarzeń, które miały miejsce w Nowej Hucie w dn. 27-28.04.1960 w związku z decyzją władz o usunięciu krzyża stojącego w miejscu przeznaczonym pod budowę kościoła. Z powodu tej decyzji doszło do demonstracji, rozruchów i walk w obronie krzyża. Sprawa była prowadzona w okresie od 06.05.1960 do 05.06.1961 w celu ustalenia uczestników zajść oraz autora plakatu wzywającego do obrony wiary. Przeprowadzono szereg działań operacyjnych z wykorzystaniem agentury wśród mieszkańców Nowej Huty, w zakładach pracy, w poszczególnych grupach społecznych i zawodowych. Materiały zawierają m.in. meldunki operacyjne, doniesienia informatorów, wykazy osób zatrzymanych i skazanych, protokoły przesłuchań, dokumentację zdjęciową, statystykę. Wanda Matras figuruje jako uczestniczka zajść zatrzymana 28.04.1960. Materiały Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Karły" złożono 21.08.1961 w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 4550/R, w 1967 przerejestrowano do nr 9633/II. Akta o sygn. IPN Kr 010/9467 t. 1-9 (9633/II).
Akta sprawy sądowej przeciwko Wandzie Matras. Zatrzymana 28.04.1960. Podejrzana o udział w wydarzeniach, które miały miejsce w Nowej Hucie w dn. 27-28.04.1960 w związku z decyzją władz o usunięciu krzyża stojącego w miejscu przeznaczonym pod budowę kościoła. Postanowieniem prokuratora Prokuratury Powiatowej dla Dzielnicy Nowa Huta 05.05.1960 tymczasowo aresztowana. Skazana 29.06.1960 wyrokiem Sądu Powiatowego w Krakowie dla Dzielnicy Nowa Huta na dwa miesiące pozbawienia wolności. Akta o sygn. IPN Kr 4/1585 (II Kp 587/60).
.