Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Gabriel Stefan
Nazwisko: Michta
Miejsce urodzenia: Janowice
Data urodzenia: 18-09-1932
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Gabriel Michta został objęty kontrolą operacyjną w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Żłobek", nr rejestracyjny KI 19381, prowadzonej przez Wydział III "A" KWMO w Kielcach, a następnie Wydział IV KWMO w Kielcach, w okresie od 05.02.1981 do 15.02.1982, z uwagi na aktywną działalność w Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" w Miechowie, inspirowanie do akcji solidarnościowych i przerw w pracy, a także przedstawienie Naczelnikowi Miasta i Gminy Miechów postulatów dot. zmian ekonomicznych i administracyjnych, w tym postulat przekazania budynku komitetu miejskiego PZPR na żłobek. Materiały SOS krypt. "Żłobek" złożono 02.03.1982 w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Kielcach pod sygn. 2279/IV. Akta o sygn. IPN Ki 014/1276 (2279/IV).
Zarejestrowany 09.04.1981 pod nr KI 19476 przez Wydział IV KWMO w Kielcach do Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Solidarność Wiejska" następnie "Odłam" nr rejestracyjny KI 19400, prowadzonej w okresie od 26.02.1981 do 28.12.1989 przez Wydz. III "A", Wydz. IV i Wydz. VI KWMO/WUSW w Kielcach. W ramach SO rozpracowywano członków i działaczy NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych, osoby zaangażowane w duszpasterstwo rolników oraz działalność opozycyjną w strukturach wiejskich na terenie ówczesnego woj. kieleckiego. Gabriel Michta został objęty rozpracowaniem z uwagi na pełnienie funkcji przewodniczącego Delegatury Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" w Miechowie, propagowanie i organizowanie kół wiejskich i zarządów gminnych NSZZ "Solidarność" RI. Internowany 13.12.1981. Po zakończeniu internowania zdecydował się na wyjazd emigracyjny w 1983 roku. W ramach sprawy kontynuowano rozpracowywanie środowiska wiejskiego na terenie woj. kieleckiego. Część materiałów SO krypt. "Odłam" złożono 28.12.1989 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Kielcach pod sygn. 2905/IV, pozostałe zniszczono w 1990 roku. Akta o sygn. IPN Ki 014/1862 (2905/IV).
Objęty kontrolą operacyjną w ramach Sprawy Obiektowej krypt. „Arka” nr rejestracyjny KI 18782, prowadzonej w okresie od 24.10.1980 do 13.12.1982 przez Wydział III „A” KWMO w Kielcach, a następnie Wydział V KWMO w Kielcach. W ramach SO krypt. „Arka” rozpracowywano struktury i członków NSZZ „Solidarność” z terenu województwa kieleckiego. Akta zawierają m.in. dokumentację związaną z wprowadzeniem stanu wojennego, wykazy internowanych, korespondencję pomiędzy jednostkami SB, notatki na temat pracy operacyjnej z internowanymi, plany pracy operacyjnej, materiały dotyczące akcji "Jodła" oraz "Klon", informacje o prowadzonych SOS i KE. Akta sfilmowano i złożono 29.12.1982 w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Kielcach pod sygn. 11734/II. Zachował się tylko mikrofilm. Mikrofilm o sygn. IPN Ki 025/1119 (11734/2).
Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Kielcach dot. internowanego Gabriela Michty. Był Przewodniczącym Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" w Miechowie oraz Przewodniczącym Delegatury Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" w Miechowie. Internowany 13.12.1981 decyzją nr 346/81 KWMO w Kielcach. Osadzony w OO w Kielcach. Zwolniony 29.04.1982 decyzją nr 217/82 KWMO w Kielcach. Akta o sygn. IPN Ki 07/190 (IV/2346/192), mikrofilm IPN Ki 028/190 (IV/2346/192).
Akta internowanego Gabriela Michty. Internowany 13.12.1981 decyzją nr 346/81 KWMO w Kielcach. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach. Zwolniony 29.08.1982 decyzją nr 217/82. Akta o sygn. IPN Ki 45/299 (27/I/81).
.