Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian
Nazwisko: Pyra
Miejsce urodzenia: Lutcza
Data urodzenia: 15-02-1949
Imię ojca: Józef
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany operacyjnie na podstawie meldunku operacyjnego nr Rz-20924, przekształconego z dniem 06.11.1985 w SOR krypt. "Trud". Powodem rozpracowania było aktywne uczestnictwo w/w w akcjach ulotkowych "skierowanych p-ko wyborom Rad Narod[owych] i Sejmu PRL oraz porządkowi publicznemu". Materiały SOR krypt. "Trud" złożono w archiwum pod nr-em 17834/II, następnie skomasowano do nr-u 17948/II. IPN-Rz-044/718 (17948/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie w ramach KE krypt. "Belfer" z powodu podejrzenia o "prowadzenie działalności antypaństwowej" na terenie Lutczy. Kontrolę zakończono nie stwierdziwszy "wrogiej" działalności. IPN-Rz-044/718 (17948/II)
Teczka personalna i teczka pracy Tajnego Współpracownika (TW) Występuje w dokumentach sporządzonych na podstawie informacji TW ps. "Ryś" jako osoba "z ramienia >Solidarności<" obsługująca zebranie założycielskie "Solidarności Wiejskiej" w Lutczy w dniu 10.02.1981. IPN-Rz-00138/3266 (13324/I)
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów za granice o numerze Z-0194/86 obejmujące kraje kapitalistyczne (kk) wniesione przez RUSW w Strzyżowie na okres od 10.03.1986 do 10.03.1988. Powodem zastrzeżenia była aktywna działalność w NSZZ "Solidarność" i duszpasterstwie rolników. EARz-110420
.