Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Andrzej
Nazwisko: Sokólski
Miejsce urodzenia: Mielec
Data urodzenia: 15-10-1956
Imię ojca: Adam
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały ewidencyjne Karta rejestracyjna postępowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko Ryszardowi Sokólskiemu z powodu podejrzeń o rozpowszechnianie informacji o strajku mającym odbyć się 13.05.1982. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta śledcze Akta śledcze prowadzone przeciwko w/w w związku z podżeganiem do strajku w dniu 13.05.1982. IPN-Rz-052/857 (7807/III)
Akta penitencjalne Tymczasowo aresztowany w związku z podejrzeniem o kontynuowanie działalności związkowej w Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. IPN-Rz-53/249
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany operacyjnie w ramach SOR krypt. "Lampa" z powodu udziału "w spotkaniach konspirac.[yjnych] Region.[alnej] Komis.[ji] Wykon.[awczej] b. NSZZ >S< w Mielcu" oraz z powodu kolportażu "nielegalnych" wydawnictw. Po przeprowadzeniu rozmowy ostrzegawczej z w/w sprawę zakończono. IPN-Rz- 044/506 (17720/II) t. 1-3.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania Rozpracowywany (od 20.11.1989) w ramach SOR krypt. "Konfederaci". Sprawa dotyczyła działalności "antypaństwowej" i próby tworzenia KPN na terenie Mielca. IPN-Rz-044/1115 (18360/II)
Materiały administracyjne Zastrzeżenie wyjazdów za granicę wniesione przez Wydz. V WUSW Rzeszów w roku 1986 obejmujące wszystkie kraje świata (WKŚ) do dnia 14.10.1988. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.