Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maria Stanisława
Nazwisko: Tarnawska
Nazwisko rodowe: Hoszowska
Miejsce urodzenia: Górki
Data urodzenia: 07-10-1947
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Władysława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje (dokumenty z dnia 13.10.1980 oraz 14.11.1981) w SO krypt. "Azymut" jako członek Zarządu Regionu MKR Rzeszów i jedna z organizatorek tworzących się struktur NSZZ "Solidarność" w Wytwórni Filtrów "PZL Sedziszów". Sprawa wszczęta została na „Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ >Solidarność< w Rzeszowie”. Celem prowadzonej sprawy miała być „operacyjna ochrona” związku „głównie przed wpływami grup i elementów antysocjalistycznych". IPN-Rz-053/65 (244/IV)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowana operacyjnie w ramach KE krypt. "Klon" jako przewodnicząca KZ NSZZ "Solidarność" w wytwórni Filtrów PZL w Sędziszowie oraz delegat na I Krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność". Po przeprowadzeniu z w/w rozmowy ostrzegawczej "zaprzestała wrogiej działalności". IPN-Rz-044/345 (17521/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR]/Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] W dniu 26.05.1989 zmieniono kategorie sprawy z SOR na SOS. Sprawa dotyczyła reaktywowania NSZZ "Solidarność" na terenie Wytwórni Filtrów "PZL" w Sędziszowie Małopolskim. M. Tarnawska występuje w niej jako główny inicjator tych planów. IPN-Rz-044/887 (18127/II)
.