Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Sośnicki
Miejsce urodzenia: Kołodziejówka
Data urodzenia: 03-01-1938
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Tadeusz Sośnicki 27.07.1982 został zarejestrowany pod nr. 4147 przez Wydz. V KW MO w Jeleniej Górze w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawozdania (SOS) o krypt. "Odroczenie" (nr rejestracyjny 4126) "prowadzonej z powodu tworzenia się nielegalnych związkowych struktur >Solidarności<". Sprawę zakończono dnia 30.12.1982 z powodu "ustalenia osób podejrzanych i ich działalności". Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 738/II. IPN Wr 020/556 (738/II).
Akta kontrolne sprawy RSD 30/82 prowadzonej w 1982 roku przez Wydz. Śledczy KW MO w Jeleniej Górze w sprawie "drukowania ulotek oraz kontynuowania działalności związkowej". Sprawę zakończono przekazaniem do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze z wnioskiem o sporządzenie aktu oskarżenia. W dniu 05.11.1982 Tadeusz Sośnicki został oskarżony o to, że w 08.1982 w Jeleniej Górze działając wspólnie z innymi osobami jako członek "Związku zawodowego >Solidarność<, którego działalność dekretem o stanie wojennym została zawieszona", nie zaprzestał działalności związkowej, biorąc udział w "przygotowywaniu do produkcji oraz samej produkcji nielegalnych ulotek sygnowanych znakiem NSZZ >Solidarność< nawołujących do udziału w manifestacji i przeznaczonych do rozpowszechniania" (znak sprawy 1 Ds 1024/82/s). Postanowieniem z 26.07.1983 Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, na mocy ustawy o amnestii, umorzył powyższe dochodzenie . IPN Wr 026/47 (49/III).
Akta tymczasowo-aresztowanego Tadeusza Sośnickiego, zatrzymanego 25.08.1982, a następnie osadzonego 07.09.1982 w Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze na podstawie Postanowienia Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze z 26.08.1982 w związku ze sprawą 1 Ds 1024/82/s, zwolnionego 06.12.1982 na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze (znak sprawy II K 1088/82). IPN Wr 161/61 (17101).
Postanowieniem z dnia 29.07.1983 Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1983, umorzył postępowanie karne wobec Tadeusza Sośnickiego, oskarżonego o niezaprzestanie działalności związkowej i "udział w przygotowywaniu do produkcji oraz samej produkcji nielegalnych ulotek sygnowanych znakiem NSZZ >Solidarność<, nawołujących do udziału w manifestacji i przeznaczonych do rozpowszechniania". IPN Wr 63/8 (II K 1088/82).
.