Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Zima
Miejsce urodzenia: Mokrzec
Data urodzenia: 17-06-1933
Imię ojca: Józef
Imię matki: Eleonora


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Internowany na wniosek Wydz. V KWMO Tarnów jako wice przewodniczący NSZZ "Solidarność" przy WUCh Dębica oraz z powodu "wejścia do pomieszczeń Delegatury NSZZ >Solidarność< w Dębicy i zabranie materiałów dot. >Solidarności<". IPN-Rz-52/351
Akta internowanego Informacje gromadzone przez KWMO Tarnów odnośnie osoby Jana Zimy. W teczce znajdują się m.in.: decyzja o internowaniu i zwolnieniu z internowania, wyjaśnienia w/w dot. jego postępowania w dniu 13.12.1981. Z materiałów wynika iż J. Zima sam zgłosił się na Komendę MO w Dębicy gdzie został zatrzymany, a następnie internowany. IPN-Kr-036/551 (1950/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W okresie od 11.03.1982 do 05.03.1984 rejestrowany do SOS krypt. "Podziemie" przekształconej w dniu 08.02.1983 na SOR. Powodem rozpracowywania była działalność w NSZZ "Solidarność". Materiały sprawy zniszczono w 1990. Materiałów o sygn 1114/II brak wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Akta prokuratorskie prowadzone przeciwko J. Zimie z powodu oskarżeń o "rozpowszechnianie fałszywych wiadomości (...) godzących w podstawę ustroju PRL". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta Śledcze Akta śledcze prowadzone przeciwko J. Zimie - dotyczyły tworzenia niejawnych struktur "okręgowej Komisji Wykonawczej NSZZ >Solidarność< Ziemia Dębicka" oraz kolportażu wydawnictw drugiego obiegu. Sprawę umorzono na mocy amnestii. IPN-Kr-071/105 (106/III)
Akta penitencjalne Aresztowany tymczasowo 25.04.1983 i osadzony w ZK w Tarnowie, z dniem 09.05.1983 przewieziony do AŚ w Rzeszowie, a w dniu 21.07.1983 ponownie do Tarnowa. Powodem aresztowania była działalność w strukturach opozycyjnych i kolportaż "nielegalnych" wydawnictw. Zwolniony w związku z amnestią. IPN-Kr-162/52 (1/418/83)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawdzany operacyjnie (w okresie 14.12.1987-01.12.1989) w ramach SOS "Opozycja" z powodu podejrzeń o reaktywowanie zdelegalizowanego NSZZ "Solidarność" w strukturach "duszpasterstwa świata pracy". Sprawę zakończono z "powodu braku podstaw dalszego prowadzenia". Materiałów brak, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.