Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Żołyniak
Miejsce urodzenia: Jarosław
Data urodzenia: 26-11-1954
Imię ojca: Józef
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Żołyniak występuje w Sprawie Obiektowej (SO) krypt. "Wici (nr rej. sprawy Pr-3252) jako członek NSZZ Rolników Indywidualnych (RI) "Solidarność". Sprawa była prowadzona w okresie od 17.07.1981 do 28.05.1985, początkowo przez Wydz. IV KWMO Przemyśl a następnie przez Wydz. VI WUSW Przemyśl, dotyczyła kontroli osób tworzących Wojewódzki Komitet Założycielski NSZZ RI "S". Dziennik rejestracyjny WUSW Przemyśl, poz. 3252; inwentarz spraw obiektowych WUSW Przemyśl, poz. 10; akta o sygn. IPN-Rz-036/7 (10/IV) t. 3
Występuje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Zielarz" (nr rej. sprawy Pr-4371) założonej na inną osobę. Sprawę prowadził Wydział IV KWMO/WUSW Przemyśl a następnie Wydz. VI WUSW Przemyśl w okresie od 24.03.1983 do 20.12.1987, dotyczyła ona próby reaktywacji NSZZ RI "S". Akta sprawy w dniu 15.01.1988 złożono w archiwum pod numerem 860/II, następnie zmikrofilmowano. Dziennik rejestracyjny WUSW Przemyśl, poz. 4371, dziennik archiwalny spraw ewidencji operacyjnej WUSW Przemyśl, poz. 860; akta o sygn. IPN-Rz-034/499 (860/II), mikrofilm o sygn. IPN-Rz-00142/472/J.
Występuje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Sygnatariusze" (nr rej. sprawy Pr-6399) jako jedna z osób, z którą przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą (krytykował politykę rolną władz). Sprawa prowadzona była przez Wydz. VI WUSW Przemyśl od 15.04.1985 do 20.01.1986 i dotyczyła kolportażu "Oświadczenia" sygnowanego przez tzw. >grupę roboczą< ds. Społecznych Porozumień Rolników w Sieniawie, Jarosławiu i Wiązownicy. Materiały złożono w archiwum pod numerem 648/II, następnie zmikrofilmowano. Dziennik rejestracyjny WUSW Przemyśl, poz. 6399, dziennik archiwalny spraw ewidencji operacyjnej poz. 648; dziennik archiwalny mikrofilmów spraw ewidencji operacyjnej WUSW Przemyśl, poz. 348 do nr. archiwalnego 648/II; dziennik archiwalny mikrofilmów spraw ewidencji operacyjnej, poz. 648; akta o sygn. IPN-Rz-034/304 (648/II); mikrofilm o sygn. IPN-Rz-00142/334/J.
W dniu 22.10.1985 zarejestrowany pod nr. Pr-6750 przez Pion VI RUSW Jarosław i objęty kontrolą w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Miś". Powodem kontroli była wcześniejsza aktywna działalność J. Żołyniaka w NSZZ "S" RI oraz negatywne wypowiedzi pod adresem "władz PRL, PZPR i MO". Z dniem 27.10.1989 kontrolę zakończono z powodu zaprzestania prowadzenia "wrogiej działalności". Materiały sprawy złożono w archiwum pod numerem 1051/II, następnie zmikrofilmowano. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. "C" WUSW Przemyśl; karta Mkr-2 i karta EO-4-A/77 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; dzienniki rejestracyjny WUSW Przemyśl, poz. 6750, dziennik archiwalny spraw ewidencji operacyjnej WUSW Przemyśl, poz.1051; dziennik archiwalny mikrofilmów spraw ewidencji operacyjnej WUSW Przemyśl, poz. 616 do numeru archiwalnego akt 1051/II; akta o sygn. IPN-Rz-034/568, mikrofilm o sygn. IPN-Rz-00142/579.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Rz 223/11 zarządzenie z dnia 23.11.2011 r. dotyczące Jana Żołyniaka – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.