Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław Ryszard
Nazwisko: Piotrowski
Miejsce urodzenia: Starachowice
Data urodzenia: 07-01-1940
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Marian
Imię matki: Julianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne krypt. „Gotowość” dot. przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego na terenie woj. gdańskiego. Mieczysław Piotrowski figuruje w aktach jako czołowy działacz NSZZ ,,Solidarność”. Organizator akcji strajkowej na Rejonie III Portu Gdańsk, członek komitetu strajkowego tego rejonu w dniach 15-19.12.1981. Od września 1982 członek Tajnej Komisji Zakładowej Solidarność przy Zarządzie Portu Gdańsk. Część akt krypt. "Gotowość" dotyczących ww. złożonych do archiwum pod sygn. 911/19 t. 7 zniszczono 24.08.1989 za protokołem brakowania nr 4/89. IPN Gd 0207/11 (156/11, 911/2).
Akta osobowe Mieczysława Piotrowskiego, internowanego od 5.11.1982 do 7.12.1982 w Ośrodku Odosobnienia dla Internowanych w Strzebielinku. Zatrzymany 5.11.1982 decyzją Komendanta KW MO w Gdańsku nr 785 z dnia 5.11.1982 z powodu: "uzasadnionego podejrzenia, że przebywając na wolności nie będzie przestrzegał porządku prawnego". Zwolniony 7.12.1982 na mocy decyzji nr 342 wydanej 03.12.1982 przez Komendanta KW MO w Gdańsku. IPN Gd 159/440.
Meldunki dzienne Wydz. Śledczego KW MO w Gdańsku za okres od 13.12.1981 do 23.12.1982 dotyczące akcji krypt. "Jodła", związanej z internowaniem osób w stanie wojennym oraz akcji krypt. "Klon" polegającej na przeprowadzaniu rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych z działaczami opozycji. M. Piotrowski figuruje w wykazie osób internowanych 5.11.1982 w Ośrodku Odosobnienia dla Internowanych w Strzebielinku. Członek Tajnej Komisji Zakładowej "Solidarność" przy Zarządzie Portu Gdańsk, zwolennik czynnej akcji opozycyjnej. IPN Gd 0046/365 t. 4.
16.03.1983 zarejestrowany pod nr 46535 przez Wydz. V KW MO w Gdańsku w kategorii Osoby Zabezpieczonej (OZ). 12.09.1983 przerejestrowany pod tym samym numerem do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. " Cienie" nr rej. 46437 prowadzonej w okresie 3.03.1983 - 21.11.1989 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Gdańsku. Akta zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
.