Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zygmunt
Nazwisko: Urban
Miejsce urodzenia: Siemierz-Tomaszów Lubelski
Data urodzenia: 23-12-1908
Imię ojca: Józef
Imię matki: Łucja
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Pogorzelcy” (nr rej. 8827), prowadzonej przez pion IV/VI RUSW Tomaszów Lubelski w okresie 09.02.1984 - 22.09.1989. Do materiałów tych włączono dokumenty (także wcześniejsze chronologicznie), odnoszące się do innych spraw, m.in. SOS krypt. „Szatnia” (nr rej. 7556), SOS krypt. „Pozostali” (nr rej. 8114), SOR krypt. „Nietoperz” (nr rej. 9453), SOR krypt. „Parapet” (nr rej. 11259), prowadzonych przez Wydziały IV i VI WUSW Zamość, piony: IV, V i VI RUSW Tomaszów Lubelski. Wszystkie sprawy dotyczyły „działalności noszącej znamiona działalności antypaństwowej na bazie struktur b. >S[olidarności]< RI [Rolników Indywidualnych]”. Zygmunt Urban został zarejestrowany do SOS/SOR „Pogorzelcy” przez pion VI RUSW Tomaszów Lubelski w dniu 12.09.1985, pod nr rej. 11010. Był on bowiem „podejrzany o ścisłe kontakty z członkami nieformalnej grupy opozycyjnej z gm. Komarów”. Prowadzenie SOR „Pogorzelcy” zakończono w związku z „legalizacją” NSZZ RI „Solidarność”. W dniu 30.09.1989 materiały sprawy złożono w archiwum Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW Zamość pod sygn. 2387/II. Dokumentację aktową zamierzano zniszczyć i prawdopodobnie zniszczono jej część za Protokołem brakowania akt Nr 7/89 z 30.10.1989. Akta o sygn. IPN Lu 077/829 (2387/II) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Akta sprawy kontrolnej krypt. „Pogorzelcy” (nr rej. 95078), prowadzonej w latach 1986-1989 przez Departament VI MSW w odniesieniu do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Pogorzelcy” (nr rej. 8827), którą wszczął RUSW Tomaszów Lubelski „w celu potwierdzenia uzyskanych informacji agenturalnych, mówiących o istnieniu na terenie gminy Komarów i Tyszowce nieformalnej grupy opozycyjnej, zorganizowanej na bazie b. działaczy NSZZ RI >S[olidarność]<”. W dokumentach znajdują się również wzmianki dotyczące Zygmunta Urbana. Wymieniono go m.in. jako „figuranta” SOR „Pogorzelcy” w ankiecie-omówieniu sprawy (prawdopodobnie stan na listopad 1985) oraz w abstraktach z meldunków operacyjnych WUSW Zamość, sporządzanych w 1985 roku. Ponadto z „Meldunku operacyjnego” nr 392 z 04.11.1985 wynika, że w ramach działań podejmowanych m.in. w sprawie „Pogorzelcy”, przeprowadzono przeszukania u kilkunastu osób, w tym u Zygmunta Urbana. Jak odnotowano, przeszukanie u niego dało wynik „negatywny”. Dodatkowo przeprowadzono z nim „rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą”. We wrześniu 1989 roku sprawę kontrolną „zdjęto z ewidencji operacyjnej”, a materiały złożono w archiwum Biura „C” MSW pod sygn. 5724/K. Akta o sygn. IPN BU 0364/343 (5724/K).
.