Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek
Nazwisko: Łapiński
Miejsce urodzenia: Łapy pow. białostocki
Data urodzenia: --1924
Imię ojca: Mieczysław
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Franciszek Łapiński (ur. w 1924 r. w Łapach) w latach 1945-1947 był żołnierzem niepodległościowego zbrojnego podziemia na terenach powiatu Wysokie Mazowieckie i powiatów okolicznych. Nosił pseudonim "Szwed". Walczył z komunistycznymi okupantami kraju w szeregach partyzanckiego oddziału pod dowództwem por./ kpt. Kazimierza Kamieńskiego pseud. „Huzar”. Franciszek Łapiński pseud. "Szwed" figuruje w aktach ewidencyjnych i kartotekach UB i MO z WUBP i KW MO w Białymstoku, MBP/ MSW oraz PUBP Wysokie Mazowieckie z lat 1947-1948. Zapisano w nich między innymi, że Franciszek Łapiński to "od jesieni 1945 r. członek bandy >Huzara<", za aktywną działalność latem 1946 r. mianowany dowódcą sekcji 1-szej. Tę funkcję pełnił do kwietnia 1947. Podczas amnestii nie ujawnił się, lecz pozostał z dowódcą ps. >Huzar<". Zapisano, że Franciszek Łapiński został "zabity w dniu 23 XII 1947 r. podczas akcji likwidacyjnej" (tj. podczas obławy grupy operacyjnej UB-KBW i MO na grupę partyzantów z oddziału kpt. "Huzara" w okolicach miasta Łapy). Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Franciszek Łapiński pseud. "Szwed" występuje wraz z kilkudziesięcioma innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego zbrojnego podziemia w aktach śledczych UB z WUBP w Białymstoku oraz w aktach spraw prokuratorskich z lat 1946-1967. Akta te dot. śledztwa w sprawie karnej przeciwko żołnierzowi partyzanckiego oddziału kpt. Kazimierza Kamieńskiego pseud. „Huzar" - sierż. Mieczysławowi Grodzkiemu pseud. "Żubryd". Franciszek Łapiński pseud. "Szwed" występuje w zeznaniach swojego kolegi z oddziału „Huzara" - Wacława Zalewskiego pseud. "Zbyszek" (pojmanego przez UB jesienią 1952 i skazanego na karę śmierci). Te zeznania są datowane dn. 10 lutego 1953 i zamieszczone na str. 123-124 ww. akt śledczych. IPN Bi 3/77 (Pr. II 993/48, Sr. 216/53).
Franciszek Łapiński pseud. "Szwed" występuje wraz z kilkuset innymi żołnierzami i współpracownikami niepodległościowej organizacji WiN i antykomunistycznego zbrojnego podziemia w aktach WUSW w Białymstoku z lat 1987-1989 zatytułowanych "Kwestionariusze osobowe do charakterystyki nr 90". Te akta i zapisy SB dot. Obwodu WiN Wysokie Mazowieckie - działającego od września 1945 do kwietnia 1947 i w okresie późniejszym. W kwestionariuszu dot. Franciszka Łapińskiego pseud. "Szwed" zapisano między innymi, że ww. to "członek nielegalnej organizacji WiN", który "od września 1945 r. do kwietnia 1947 r." był członkiem oddziału WiN Obwodu Wysokie Mazowieckie "pod dowództwem Kamińskiego Kazimierza ps. >Huzar<, w którym pełnił funkcję dowódcy sekcji. W czasie amnestii nie ujawnił się i nadal prowadził działalność terrorystyczno-rabunkową. W dniu 23 XII 1947 r. w czasie walki zbrojnej z grupą operacyjną [UB-KBW] został zabity". IPN Bi 019/130 t. 1 (2/62), IPN Bi 019/131 t. 3 (2/62).
Franciszek Łapiński pseud. "Szwed" występuje wraz z kilkuset innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego zbrojnego podziemia w aktach Wydz. "C" KW MO w Białymstoku z lat 1974-1977 zatytułowanych "Kwestionariusze osobowe na członków i pomocników bandy terrorystyczno-rabunkowej >Huzara<". W kwestionariuszu osobowym dot. Franciszka Łapińskiego pseud. "Szwed" zapisano między innymi, że ww. partyzant to "od jesieni 1945 r. członek bandy >Huzara<. Za aktywną bandycką działalność latem 1946 r. mianowany dowódcą sekcji I, pełnił tę funkcję do kwietnia 1947 r. Podczas amnestii nie ujawnił się, lecz pozostał przy >Huzarze<, z którym latem i jesienią 1947 organizował bandę. W dniu 23 XII 1947 r. w czasie zbrojnej walki z grupą operacyjno-wojskową [tj. grupą UB-KBW] koło Łap skrył się w zabudowaniach pomocnika bandy Jamiołkowskiego w Łapach, gdzie broniąc się przed ujęciem został zabity". IPN Bi 019/1 t. 2 (1/1).
Franciszek Łapiński pseud. "Szwed" występuje wraz ze stu kilkudziesięcioma innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego zbrojnego podziemia w aktach operacyjnych i meldunkach szefów komend MO z KP MO Bielsk Podlaski oraz z KW MO w Białymstoku z lat 1947-1948 zatytułowanych "Teczka bandy >Młota< rok 1947". Te materiały operacyjne i meldunki funkcjonariuszy MO dot. ścigania i stopniowej likwidacji kilku zbrojnych oddziałów partyzanckich z 6 Partyzanckiej Brygady Wileńskiej pod dowództwem kpt. Władysława Łukasiuka pseud. „Młot”, w tym oddziału kpt. Kazimierza Kamieńskiego pseud. „Huzar" - działających w latach 1945-1952 na terenie pow. Bielsk Podlaski, pow. Wysokie Maz. i powiatów okolicznych. Ww. akta MO zawierają przede wszystkim meldunki i raporty dotyczące ujęcia bądź zabicia poszczególnych współpracowników i żołnierzy podziemia. Franciszek Łapiński pseud. "Szwed" występuje m.in. w meldunkach operacyjnych ww. komend MO z obławy na partyzantów z oddziału "Huzara" i z pościgu z dn. 23-24.12.1947. IPN Bi 047/1079 (46/171).
.