Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech Tadeusz
Nazwisko: Radomski
Miejsce urodzenia: Bytom
Data urodzenia: 03-02-1952
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Laurencja
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wojciech Radomski 08.10.1981 został zarejestrowany pod nr. 26798 w kategorii OZ (Osoba Zabezpieczona), a 26.05.1982 przerejestrowany na osobę rozpracowywaną w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Gracz" (nr rej. 26750), prowadzonej przez Wydz. III KW MO w Opolu, a następnie Wydz. V WUSW w Opolu, na grupę osób podejrzanych o kontynuowanie w okresie stanu wojennego działalności zawieszonego NSZZ "Solidarność" i założenie nielegalnego związku, "którego istnienie, ustrój i cel miałby pozostać tajemnicą wobec organów państwowych". Prowadzenie sprawy zakończono 06.05.1983 w związku ze skazaniem członków grupy w styczniu 1983 przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 11736/II. IPN Wr 065/809 (11736/2) mikrofilm.
Akta kontrolne śledztwa RSD-14/82 prowadzonego w okresie od 26.04.1982 do 23.08.1982 przez Wydz. Śledczy KW MO w Opolu, pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Opolu (sygn. akt PgŚl II/47/82), w sprawie "działalności konspiracyjnej organizacji mającej na celu przestępstwo oraz sporządzanie i rozpowszechnianie druków zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". Wojciech Radomski występuje jako członek tejże organizacji. PN Wr 066/51 (2187/3) mikrofilm.
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Opolu nad śledztwem prowadzonym przez Wydz. Śledczy KW MO w Opolu w sprawie dot. "nielegalnego związku w Opolu mającego na celu przestępstwo". Sprawa zakończyła się 23.08.1982 sporządzeniem aktu oskarżenia, m.in. przeciwko Wojciechowi Radomskiemu i jego przekazaniem do Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu. IPN Wr 49/82 (PgŚl II/47/82).
Akta tymczasowo aresztowanego Wojciecha Radomskiego, osadzonego 15.05.1982 w Areszcie Śledczym w Opolu na mocy Postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Opolu z 29.04.1982 w związku ze sprawą PgŚl II/47/82, zwolnionego 22.01.1983 Postanowieniem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu (sygn. akt So.W. 856/82). IPN Wr 129/159.
Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dnia 21.01.1983 Wojciech Radomski został uznany winnym tego, że "w okresie od lutego do kwietnia 1982 r. w Opolu, będąc członkiem zawieszonego NSZZ >Solidarność< nie odstąpił od udziału w działalności związkowej i kontynuował ją", i skazany na rok pozbawienia wolności (liczony od 27.04.1982). Postanowieniem o zastosowaniu amnestii z 28.07.1983 SŚOW darował ww. orzeczoną karę pozbawienia wolności. IPN Wr 101/746-761 (So.W. 856/82, t. 1-16).
.