Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław
Nazwisko: Szczepański
Miejsce urodzenia: Chełmża
Data urodzenia: 21-09-1919
Imię ojca: Konrad
Imię matki: Teofila
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały zawierają akta śledcze i sądowe dotyczące Mieczysława Szczepańskiego (Łebkowskiego) i innych. Mieczysław Szczepański w stopniu kaprala podchorążego brał udział w walkach kampanii 1939 roku. Następnie przedostał się na Zachód, gdzie wstąpił najpierw do Wojska Polskiego formowanego we Francji, a po jej upadku do Polskich Sił Zbrojnych w Wielkiej Brytanii. W 1943 roku zgłosił się do służby w kraju. Po odbyciu niezbędnego przeszkolenia, został zrzucony do kraju w maju 1944. Po aklimatyzacji w Warszawie został skierowany na Kresy Wschodnie (Nowogródzki Okręg AK podporządkowany wówczas taktycznie Okręgowi AK-Wilno), gdzie wraz z żołnierzami 19 DP AK brał udział w operacji "Ostra Brama". Uniknął aresztowania przez NKWD przedostał się w okolice Otwocka, a następnie od października 1944 znalazł się w Lublinie, gdzie jako Mieczysław Łepkowski kontynuował działalność konspiracyjną w i podjął pracę w Departamencie Statystycznym PKWN. W wyniku szeregu aresztowań w lubelskiej AK Mieczysław Szczepański został zdekonspirowany i zatrzymany przez NKWD w styczniu 1945. W trakcie brutalnego śledztwa oskarżono go "przynależność do Armii Krajowej", unikanie służby wojskowej w Ludowym Wojsku Polskim, a także wspólnie z innymi "planowanie zamachu na Bolesława Bieruta i Edwarda Osóbkę- Morawskiego". 9.04.1945 wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego w Lublinie Mieczysław Szczepański został skazany z art. 1 dekretu PKWN z dnia 30.10.1944 o ochronie państwa, art 24 par 1 oraz art 117 par 2 KKW na karę śmierci. Wyrok wykonano 12.04.1945 na Zamku Lubelskim. Materiały śledcze i sądowe połączono i złożono w archiwum do nr OL 259/45. IPN BU 872/2710, IPN BU 872/2711, IPN BU 872/2712, IPN BU 872/2713, IPN BU 872/2714 (OL 259/45).
Teczka zawiera akta osobowe więźnia Mieczysława Łebkowskiego vel Szczepańskiego. 9.01.1945 Mieczysław Łebkowski (Mieczysław Szczepański) został zatrzymany przez NKWD w Lublinie. Osadzony w więzieniu karno-śledczym na "Zamku" w Lublinie. W trakcie śledztwa został oskarżony o "przynależność do Armii Krajowej", planowanie zamachu na Bolesława Bieruta i Edwarda Osóbkę-Morawskiego oraz uchylanie się od służby wojskowej w Ludowym Wojsku Polskim. Za powyższe ww. został skazany na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Okręgowy w Lublinie. Wyrok wykonano 12.04.1945. Teczka zawiera kartę z księgi więźniów, formularze penitencjarne, postanowienie o wykonaniu środka zapobiegawczego, nakaz przyjęcia więźnia, wyrok skazujący, protokół wykonania kary śmierci. IPN Lu 3/166 (XIIa/112).
Teczka zawiera akta nadzoru dotyczące Mieczysława Szczepańskiego (Łebkowskiego) i innych. Mieczysław Szczepański był żołnierzem WP oraz PSZ na Zachodzie, zrzuconym w 1944 roku na tereny okupowanej Polski w celu kontynuowania walki podziemnej w szeregach Armii Krajowej. W styczniu 1945 roku został aresztowany przez NKWD na terenie Lublina. Po trzymiesięcznym śledztwie został skazany przez Wojskowy Sąd Okręgowy na karę śmierci za przynależność do AK, uchylanie się od służby wojskowej w LWP oraz planowanie zamachu na Bolesława Bieruta i Edwarda Osóbkę-Morawskiego. Wyrok został wykonany 12.04.1945 w więzieniu śledczym na Zamku Lubelskim. W materiałach znajdują się postanowienia o zastosowaniu środka zapobiegawczego, akt oskarżenia, wyrok z 9.04.1945, protokoły wykonania wyroków śmierci z 12.04.1945.Postanowieniem Izby Karnej Sądu Najwyższego z 11 maja 1990 roku Mieczysław Szczepański został uniewinniony od postawionych mu w 1945 roku zarzutów i zrehabilitowany. IPN BU 837/425 (425/39).
.