Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Edward
Nazwisko: Bieniek
Miejsce urodzenia: Kraśnik
Data urodzenia: 13-10-1947
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Sprawy Obiektowej (SO) kryptonim "Związek" (nr rej. 25985), prowadzonej w latach 1980-1983 przez Wydział III „A”, a następnie Wydział V KW MO Lublin, w celu „ochrony przed działaniem i przenikaniem do Zarządu Reg.[ionu] Środ.[kowo]-Wsch.[odniego] NSZZ >S[olidarność]< w Lublinie osób o poglądach antysocjalistycznych”. W materiałach znajduje się „Wykaz członków komisji NSZZ >Solidarność< w ochranianych przez KM MO obiektach”, przesłany przy piśmie z dnia 15.03.1982 przez Komendanta Miejskiego MO Kraśnik do Naczelnika Wydziału V KW MO Lublin. Janusz Bieniek został wymieniony w punkcie wykazu obejmującym dane członków komisji zakładowej „Solidarności” w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego. Podano tu dodatkowo, że pełnił funkcję wiceprzewodniczącego „NSZZ >S[olidarność]< Zarząd w Lublinie” oraz określono go jako „aktywnego działacza związkowego”. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 249/IV. Akta o sygn. IPN Lu 018/162 t. 1 (249/IV).
Materiały Wydziału Śledczego KW MO Lublin dotyczące działalności NSZZ „Solidarność” oraz osób internowanych w okresie stanu wojennego. Jak wynika z zapisu zawartego w Inwentarzu akt sygn. II KW MO/WUSW Lublin, materiały zarchiwizowane pod sygn. 10190/II, które złożono w archiwum Wydziału „C” w dniu 01.07.1983, obejmowały 2 tomy korespondencji dotyczącej internowanych oraz 11 tomów dokumentów odnoszących się łącznie do 221 osób. W późniejszym czasie dołączono kolejne tomy akt (w 1985 roku - m.in. „Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ >Solidarność<”, wykaz członków i działaczy NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego, wykaz internowanych, którzy następnie wyemigrowali z Polski; w 1989 roku - wykaz internowanych z woj. lubelskiego oraz wykaz „b. działaczy NSZZ >Solidarność<, z którymi przeprowadzono rozmowy ostrzegawcze w ramach akcji >Klon<”). Większość dokumentacji zniszczono za protokołem brakowania akt z dnia 13.09.1989. W zachowanych dokumentach znajduje się jedna wzmianka odnosząca się do Janusza Bieńka. Jego personalia oraz miejsce pracy i funkcję: „ZDZ, instruktor” wpisano pod poz. 25 niedatowanego „Wykazu osób, z którymi przeprowadzono rozmowy ostrzegawcze”. Z dokumentu wynika, że zestawienie obejmuje teren Kraśnika. Akta o sygn. IPN Lu 020/638 t. 6 (10190/II).
.