Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ludwik
Nazwisko: Blumberg
Miejsce urodzenia: Wilno
Data urodzenia: 03-05-1938
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ludwik Blumberg został zarejestrowany dnia 23.08.1982 pod nr. 4190 przez Wydz. V KW MO w Jeleniej Górze w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. "Odroczenie" (nr rejestracyjny 4126) "prowadzonej z powodu tworzenia się nielegalnych związkowych struktur >Solidarności<". Sprawę zakończono dnia 30.12.1982 z powodu "ustalenia osób podejrzanych i ich działalności". Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 738/II. IPN Wr 020/556 (738/II).
Akta kontrolne sprawy RSD 30/82 prowadzonej w 1982 roku przez Wydz. Śledczy KW MO w Jeleniej Górze w sprawie "drukowania ulotek oraz kontynuowania działalności związkowej". Sprawę zakończono przekazaniem do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze z wnioskiem o sporządzenie aktu oskarżenia. W dniu 05.11.1982 Ludwik Blumberg został oskarżony o to, że w sierpniu 1982 w Jeleniej Górze działając wspólnie z innymi osobami jako członek "Związku zawodowego >Solidarność<, którego działalność dekretem o stanie wojennym została zawieszona", nie zaprzestał działalności związkowej, biorąc udział w "przygotowywaniu do produkcji oraz samej produkcji nielegalnych ulotek sygnowanych znakiem NSZZ >Solidarność< nawołujących do udziału w manifestacji i przeznaczonych do rozpowszechniania" (znak sprawy 1 Ds 1024/82/s). Postanowieniem z 26.07.1983 Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, na mocy ustawy o amnestii, umorzył powyższe dochodzenie. IPN Wr 026/47 (49/III).
Akta tymczasowo-aresztowanego Ludwika Blumberga, zatrzymanego 25.08.1982, a następnie osadzonego 07.09.1982 w Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze na podstawie Postanowienia Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze z 26.08.1982 w związku ze sprawą 1 Ds 1024/82/s, zwolnionego 06.12.1982 na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze (znak sprawy II K 1088/82). IPN Wr 161/24 (16772).
Postanowieniem z dnia 29.07.1983 Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1983, umorzył postępowanie karne wobec Ludwika Blumberga, oskarżonego o niezaprzestanie działalności związkowej i "udział w przygotowywaniu do produkcji oraz samej produkcji nielegalnych ulotek sygnowanych znakiem NSZZ >Solidarność<, nawołujących do udziału w manifestacji i przeznaczonych do rozpowszechniania". IPN Wr 63/8 (II K 1088/82).
Dnia 07.10.1985 Ludwik Blumberg został zarejestrowany przez Wydz. III WUSW w Jeleniej Górze pod nr. 6561 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Oddział" (nr rej. 6561), której kryptonim w styczniu 1986 zmieniono na "Ośmiornica". Sprawa dot. "rozpracowania i zlikwidowania nielegalnej organizacji >Solidarność Walcząca<" (SOR był pod kontrolą Biura Studiów SB MSW). Z ww. przeprowadzono rozmowę w ramach akcji "Brzoza-III". Prowadzenie sprawy zakończono w marcu 1990. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 307/II. IPN Wr 020/303 (307/II).
Akta postępowania w sprawie uczestniczenia w dniu 11.05.1986 grupy osób, w tym Ludwika Blumberga, w "zgromadzeniu, które odbywało się bez wymaganego zezwolenia" (pielgrzymka Duszpasterstwa Ludzi Pracy do klasztoru cystersów w Krzeszowie). W dniu 04.11.1986 Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Jelenia Góra "uznało go winnym popełnienia zarzuconego mu wykroczenia i wymierzyło karę grzywny w wysokości 18.000 zł". IPN Wr 050/97, t. 7 (L-0156/153/86).
.