Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Kleer
Miejsce urodzenia: Bielsko
Data urodzenia: 07-03-1928
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Rozalia
Dodatkowe informacje:

W PZPR od czerwca 1950 r. Z wykształcenia i zawodu ekonomista. Do 1942 r. pracował w pobliżu miejsca zamieszkania przy budowie dróg oraz regulacji rzeki. Następnie do maja 1945 roku przebywał w niemieckich obozach koncentracyjnych, między innymi: Gross Rosen, Freiburg, Waldenburg. Po zakończeniu wojny osiadł na Dolnym Śląsku (Wałbrzych), gdzie w 1948 r. zdał maturę. W tym samym roku rozpoczął studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu, ukończył Wydział Planowania Przemysłu w 1951 r. Następnie od 1952 r. podjął studia II stopnia w Katedrze Ekonomii Politycznej Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. W tym czasie także pracował, w szkole jako nauczyciel wiedzy o Polsce współczesnej i historii. W okresie od września 1950 r. do sierpnia 1952 r. zatrudniony jako asystent katedry ekonomii politycznej w WSE we Wrocławiu. Od września 1951 r. do czerwca następnego roku wykładał ekonomię polityczną na Uniwersytecie im. Bolesława Bieruta we Wrocławiu. Od stycznia 1952 r. student w Studium Zaocznym Szkoły Partyjnej KC PZPR, we wrześniu t.r. zatrudniony w SGPiS jako asystent katedry ekonomii politycznej.
Źródło: Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 1651, s. 2-3, 24-25.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Konsultant Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Partyjnego Wrocław PZPR 05-1951 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 1651, s. 3.
Członek Trójka szkoleniowa POP przy Wyższej Szkole Ekonomicznej Wrocław PZPR 07-1951 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 1651, s. 36.
Członek Egzekutywa OOP Wydziału Finansowego Wyższej Szkoły Ekonomicznej Wrocław PZPR 10-1951 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 1651, s. 35-36, 45.
Lektor Komitet Centralny Warszawa PZPR 02-1953 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 1651, s. 25.
.