Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław
Nazwisko: Budzik
Miejsce urodzenia: Łękawica
Data urodzenia: 04-12-1920
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Józef
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Wydziału III WUBP w Rzeszowie oraz Dep. III MBP w Warszawie dot. organizacji Tadeusza Gajdy ps. "Tarzan" - oddziału partyzanckiego NZW działającego na terenie woj. rzeszowskiego w okresie 1945-1946. Akta zawierają meldunki operacyjne, informacje agenturalne, wykazy członków organizacji. Wiesław Budzik, ps. "Roland" występuje jako żołnierz tego oddziału, skazany na karę śmierci. Akta o sygn. IPN Rz 043/12 (9306/II).
Materiały śledztwa i rozpracowania przez PUBP w Tarnowie oraz WUBP w Krakowie w sprawie Wiesława Budzika, ps. "Roland" i innych. Budzik należał do tarnowskiego WiN-u, a wiosną 1946 roku Inspektorat WiN w Tarnowie skierował go do działalności dywersyjnej w Pogotowiu Akcji Specjalnej. Na skutek działań operacyjnych WUBP w Krakowie i PUBP w Tarnowie skierowanych przeciwko miejscowym strukturom Zrzeszenia WiN (Wolność i Niezawisłość), został 04.08.1946 zatrzymany przez UB na terenie Tarnowa. Akt oskarżenia sporządzony przez funkcjonariusza WUBP w Krakowie 13.09.1946 skierowano do WSR w Krakowie. Po realizacji procesowej sprawy akta śledcze dot. Budzika złożono 23.11.1948 w Archiwum WUBP w Krakowie pod. sygn. 1962/I. W 1968 roku akta 1962/I połączono z aktami operacyjno-śledczymi PUBP w Tarnowie o sygn. 9776/I pod wspólną sygn. 520/III. Akta o sygn. IPN Kr 07/422 t. 1-8 (520/III-gr.), mikrofilm IPN Kr 096/424/J (520/III-gr.).
Sprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie przeciwko Wiesławowi Budzikowi i innym. Zatrzymany przez UB w Tarnowie 04.08.1946. Areszt tymczasowy postanowieniem prokuratora WPR w Krakowie Oskara Karlinera (właść. Szyja Karliner) z 15.08.1946. W akcie oskarżenia z 13.09.1946 sporządzonym przez funkcjonariusza WUBP w Krakowie oskarżony z art. 16 par. 1 i 4 par. 1 Dekretu z 13.06.1946 oraz z art. 225 i 259 KK, tj. o przynależność do Pogotowia Akcji Specjalnej (PAS), udział w jej akcjach, w tym w wykonaniu wyroku śmierci na członku tejże organizacji oraz o posiadanie broni. Akt oskarżenia przekazano 20.09.1946 do WSR w Krakowie. Na sesji wyjazdowej w Tarnowie w dniach 23-27.09.1946 w procesie członków BW WiN i PAS NZW wyrokiem WSR z 27.09.1946 skazany na karę śmierci. Akta o sygn. IPN Kr 110/450 t. 1-6, (Rej 597/46).
Akta penitencjarne Wiesława Budzika ps. "Roland". Skazany na karę śmierci 27.09.1946 przez WSR w Krakowie. Wyrok wykonano w Więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie 21.10.1946. Dowódcą plutonu egzekucyjnego był sierż. Kazimierz Chełmecki. Akta zawierają protokół wykonania kary śmierci z 21.10.1946 Akta o sygn. IPN Kr 425/62 (Monte 21).
Charakterystyka faktologii nr 6C sporządzona w Wydziale "C" KWMO/WUSW w Rzeszowie w latach 1980-85, dotycząca oddziału NZW pod dowództwem Tadeusza Gajdy vel Bernacki ps. "Tarzan", działającego w okresie marzec 1945 sierpień 1946 na terenie woj. rzeszowskiego. Akta zawierają opis działalności, wykaz poszczególnych akcji oddziału, charakterystyki jego członków. Oddział Tadeusza Gajdy liczył ponad 50 członków i dokonał wiele akcji przeciwko funkcjonariuszom NKWD, UB oraz członkom PPR. Materiały zawierają kwestionariusz osobowy Wiesława Budzika, ps. "Roland", który występuje jako żołnierz organizacji "Tarzana", przeniesiony w czerwcu 1946 roku na teren powiatu tarnowskiego, gdzie kontynuował działalność. Skazany 27.09.1946 przez WSR w Krakowie na karę śmierci. Akta o sygn. IPN Rz 05/18 (CHF-6-C), IPN Rz 0172/4 mikrofilm.
Charakterystyka nr 90 sporządzona w Wydziale "C" KWMO w Krakowie dot. oddziału PAS NZW pod dowództwem Tadeusza Gajdy ps. "Tarzan". Tadeusz Gajda od wiosny 1945 dowodził oddziałem NZW na terenie woj. rzeszowskiego w powiatach Tarnobrzeg, Mielec, Nisko. Oddział "Tarzana" liczący ponad 50 żołnierzy dokonał wówczas licznych akcji przeciwko żołnierzom sowieckim, funkcjonariuszom UB i działaczom PPR. W marcu 1946 Tadeusz Gajda przeniósł się do Tarnowa, gdzie z polecenia kierownictwa Inspektoratu NZW podjął się organizowania struktur PAS, przy współpracy z miejscowymi działaczami Brygad Wywiadowczych WiN. Materiały zawierają kwestionariusz osobowy W. Budzika, ps. "Roland", który występuje jako członek WiN, żołnierz PAS, skazany we wrześniu 1946 na karę śmierci. Akta o sygn. IPN Kr 074/89 (90/X), IPN Kr 096/424 mikrofilm.
.