Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Śliwa
Miejsce urodzenia: Stróża
Data urodzenia: 26-07-1924
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Maria
Znany/a też jako:
Władysław Śliwa
urodzony/a 15- 10-1924 Stróża (pow. Limanowa)

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne przeciwko Władysławowi Śliwie. Akta zawierają odpis z oświadczenia ujawnionego. Ujawnił się 14.03.1947 przed PUBP w Nowym Targu jako dezerter LWP oraz żołnierz organizacji Jana Dubaniowskiego "Salwy", w której pełnił funkcję strzelca. Brał udział w dwóch akcjach oddziału. Otrzymał zaświadczenie nr 45501. Po ujawnieniu kontrolowany operacyjnie przez PUBP Limanowa, a następnie PUBP w Żaganiu. Do rozpracowania wykorzystano agenturę, m.in. OZI ps. "Oko" i "Adam". W trakcie rozpracowania ujawnił przynależność do oddziału "Skały", należącego do zgrupowania "Błyskawica", do którego przeszedł z oddziału "Salwy". Rozpracowanie zakończono, i materiały złożono 28.12.1955 w Archiwum Wydz. X WUdsBP w Zielonej Górze pod dawną sygn. 7891/A. Przerejestrowano do nr 7891/III. Akta o sygn. IPN Po 025/40 (7891/III).
Akta kontrolno-śledcze przeciwko Władysławowi Śliwie. Zatrzymany przez PUBP w Limanowej 20.05.1948 z powodu podejrzenia współpracy z oddziałem "Leszka". Po zatrzymaniu przeprowadzono rewizję osobistą. Akta złożono 04.03.1950 w Archiwum Wydz. II WUBP w Krakowie, pod dawną sygn. 5553/I. Przerejestrowano 20.01.1969 do nr 1780/III. Materiały w znacznym stopniu wybrakowane. Zawierają rozkaz zatrzymania, protokół rewizji osobistej oraz odpis z oświadczenia ujawnionego. Brak innych informacji. Akta o sygn. IPN Kr 07/1673 (1780/III)
Charakterystyka nr 12, dot. organizacji o nazwie "Oddział Partyzancki AK >Błyskawica<", opracowana w Wydz. "C" KWMO w Krakowie w latach 1975-1979. Organizacja działała w okresie od kwietnia 1945 do początków 1947 roku pod dowództwem Józefa Kurasia ps. "Ogień" na terenie powiatu nowotarskiego oraz części powiatów: limanowskiego, myślenickiego i nowosądeckiego. Była to jedna z największych organizacji niepodległościowych, liczyła w sumie ponad 700 żołnierzy oraz ponad 120 współpracowników. Partyzanci Kurasia przeprowadzili w sumie około tysiąca akcji zbrojnych, polegających na rozbijaniu posterunków MO, rekwizycjach czy likwidacji funkcjonariuszy komunistycznych i ich współpracowników. Prowadzili działalność propagandową i uświadamiającą miejscową ludność, gromadzili informacje o przestępcach pospolitych i aktywistach PPR. Akta zawierają kwestionariusz Władysława Śliwy ps. "Pościg", który występuje jako żołnierz organizacji "Ognia", grupa "Skały", ujawniony 14.03.1947. Akta o sygn. IPN Kr 074/12 t. 1-5 (12/X).
Charakterystyka nr 19, dot. organizacji Jana Dubaniowskiego ps. "Salwa", opracowana w Wydz. "C" KWMO w Krakowie w latach 1975-1976. Akta zawierają kwestionariusz Władysława Śliwy, ps. "Pościg", który występuje jako dezerter LWP, żołnierz "Żandarmerii" - oddziału Narodowych Sił Zbrojnych, dowodzonego przez Jana Dubaniowskiego ps. "Salwa". Brał udział w akcjach organizacji. Ujawnił się 14.03.1947 przed PUBP w Nowym Targu. Wg szacunków UB przez cały okres istnienia organizacji "Salwy" należało do niej 110 żołnierzy. Posiadała - zwłaszcza w początkowym okresie - całą sieć współpracowników, informatorów, łączników. Żołnierze "Salwy" dokonali 138 akcji zbrojnych. W marcu 1946 roku na "Żandarmerię" było założone rozpracowanie agenturalne krypt. "Groźny", wykorzystano do niego kilkunastu informatorów, jednak bez oczekiwanych rezultatów. W związku z tym komuniści skoncentrowali się na połączonych akcjach UB, MO oraz KBW przeciwko organizacji "Salwy". W dniu 14.03.1947 Jan Dubaniowski ujawnił się wraz z kilkudziesięcioma żołnierzami swojej organizacji, a do pozostałych wydał odezwę, wzywającą ich do ujawnienia. Mimo wprowadzenia amnestii organy bezpieczeństwa wkrótce rozpoczęły represje. W tej sytuacji Dubaniowski w sierpniu 1947 ponownie utworzył oddział zbrojny, którego został dowódcą. "Salwa" zginął w potyczce z UB w Rudzie Kameralnej 27.09.1947 przy próbie przeniesienia oddziału na teren Beskidu Sądeckiego. Akta o sygn. IPN Kr 074/19 (19/X).
.