Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Paweł Tadeusz
Nazwisko: Łapiński
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 05-04-1959
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Eugenia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Dach" (nr rej 37223) prowadzonej w latach 1982-1988 przez Wydział III KSMO, a następnie przez Wydział III SUSW w Warszawie w związku z "usiłowaniem podjęcia nielegalnej działalności przez członków byłych nielegalnych organizacji lub związków". W materiałach sprawy przechodzi osoba Pawła Łapińskiego . 10.10.1985 ww. został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO w Warszawie pod zarzutami kolportażu ulotek oraz nadawania audycji o treści "antywyborczej", w której w "wypowiedzi utrwalonej za pomocą zapisu magnetofonowego" wzywał do bojkotu przypadających w dniu 13.10.1985 wyborów do Sejmu PRL. Sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego. SOR krypt. "Dach" zakończono 16.09.1988, a materiały złożono w archiwum pod sygn. 9884/II. IPN BU 0258/227 t. 1-2 (9884/II).
Akta kontrolne śledztwa przeciwko Pawłowi Łapińskiemu i innym. Z materiałów wynika, że w dniu 10.10.1985 Paweł Łapiński został zatrzymany wraz z innymi przez funkcjonariuszy MO. Podczas śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie ww. został oskarżony o to że, "działając wspólnie i w porozumieniu posiadał bez wymaganego zezwolenia radiowy aparat nadawczy, który w celu wywołania niepokoju publicznego instalował na dachu baru >Donald< przy ulicy Rutkowskiego w Warszawie z zamiarem nadawania audycji wzywającej do bojkotu wyborów do Sejmu PRL". 21.02.1986 Prokuratura Wojewódzka w Warszawie skierowała sprawę na drogę postępowania sądowego. 26.03.1987 akta kontrolne śledztwa złożono w archiwum Wydziału "C" SUSW pod sygn. 3217/III, a następnie zmikrofilmowano. IPN BU 0331/361 (3217/III), IPN BU 01326/ 321 (3217/3) mikrofilm.
Teczka zawiera meldunek z dnia 2.05.1987 skierowany Wydziału III SUSW do Biura Śledczego MSW w Warszawie. W meldunku podano informację, że kolegium ds. wykroczeń przy Naczelniku dzielnicy Warszawa-Żoliborz ukarało Pawła Łapińskiego karą grzywny w wysokości 50 tys. zł , nawiązką 30 tys. zł wraz z podaniem orzeczenia do publicznej wiadomości , za to że ww. w dniu 1.05.1987 na Pl. Komuny Paryskiej w Warszawie brał udział "w zbiegowisku ulicznym", niosąc chorągiew z symbolem NSZZ Solidarność i nie opuścił go mimo wezwania MO (czyn z art 50 i 61 kw). W dniu 17.06.1987 kolegium II instancji utrzymało w mocy orzeczoną karę, 01326/598 (SUSW 64/87) akta w sprawie o wykroczenie.
Akta prokuratorskie i sądowe dotyczące Pawła Łapińskiego i innych. 10.10.1985 Paweł Łapiński został zatrzymany przez Wydział Śledczy SUSW. Ww. został oskarżony o to, że wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami był zaangażowany w akcję mającą na celu bojkot wyborów do sejmu PRL, w tym celu zainstalował aparat radiowy na dachu baru >Donald< przy ulicy Rutkowskiego w Warszawie, z zamiarem nadawania "bez wymaganego zezwolenia audycji radiowej nawołującej do bojkotu wyborów do Sejmu PRL" (art 287 kk w związku z art. 282a § 1 kk w związku z art 45 ustawy o prawie prasowym). 15.05.1986 Sąd Wojewódzki w Warszawie skazał Pawła Łapińskiego na 1 rok i 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz 6 tys. grzywny. 05.08.1986 postępowanie karne umorzono, a Paweł Łapiński opuścił więzienie na zasadzie ustawy amnestyjnej z dnia 17.07.1986. IPN BU 566/15 t 1-3, IPN BU 576/315 t. 2.
Z zapisów ewidencyjnych na karcie Pz-35 z kartoteki paszportowej MSW wynika, że Paweł Łapiński otrzymał zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ (Z-0644/87) wniesione przez Wydział Śledczy SUSW w Warszawie na okres 2 lat (1987-1989) powodem zastrzeżenia był fakt, iż ww uczestniczył w manifestacji patriotycznej w dniu 1.05.1987, podczas której został zatrzymany przez MO i ukarany przez kolegium ds. wykroczeń grzywną finansową. Zastrzeżenie anulowano 04.05.1989. Zapis na karcie PZ-35 z kartoteki paszportowej MSW.
.