Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Jeziorski
Miejsce urodzenia: Ostrów Wielkopolski
Data urodzenia: 23-06-1926
Imię ojca: Marcin
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Agencyjnego Rozpracowania krypt. „Siatka”, prowadzona od 1953 do 02.08.1954 przez Wydział III WUBP w Poznaniu (nr rej. 70/Ag), nast. przez powołaną 24.03.1954 Grupę Operacyjną UBP na miasto i powiat Ostrów Wielkopolski (nr rej. 212/2) w celu aresztowania ukrywającego się żołnierza Konspiracyjnego Wojska Polskiego Józefa Ślęzaka ps. „Mucha” oraz operacyjnego rozpracowania grupy osób z nim współpracujących i udzielających mu pomocy i schronienia. Jedną z nich był mieszkaniec Rososzycy Jan Jeziorski. IPN 08/736 t. 1-4 (6304/II), IPN Po 0186/1799/J t. 1-3 (2211/2) mikrofilm.
Akta śledztwa prowadzonego w okresie 16.11.1953 - 13.05.1954 przez Wydział Śledczy WUBP w Łodzi przeciwko Stefanowi Wydrzyńskiemu oraz śledztwa nr 42/WŁ/54 prowadzonego w okresie 27.06.1954 - 10.01.1955 przez Wydział Śledczy WUBP/WUdsBP w Łodzi przeciwko ukrywającym się żołnierzom KWP Józefowi Ślęzakowi i S. Wydrzyńskiemu. Jan Jeziorski udzielał w latach 1953-1954 pomocy J. Ślęzakowi. IPN Ld pf 12/1914 t. 3 (6389/III).
Akta kontrolne śledztwa prowadzonego w okresie 28.07.1954 - 11.09.1954 pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Poznaniu (nr PR II 66/54) przez Referat Śledczy UBP na miasto i powiat Ostrów Wielkopolski przeciwko Janowi Jeziorskiemu, podejrzanemu o udzielanie pomocy ukrywającemu się żołnierzowi KWP Józefowi Ślęzakowi. Z tego powodu Jan Jeziorski został 28.07.1954 aresztowany. WPR w Poznaniu zatwierdziła 08.10.1954 akt oskarżenia i skierowała go do Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu. Materiały śledztwa zostały złożone 05.01.1955 w archiwum pod sygn. 10826/III, a nast. zniszczone za protokołem brakowania nr 60 z 26.03.1984. Materiały o sygn. 10826/III zniszczono. Wpis na podstawie akt sądowych IPN Ld 6/2329 (Sr 164/54) oraz protokołu brakowania akt IPN Po 00169/66.
Akta sprawy karnej prowadzonej od 08.10.1954 do 15.11.1954 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu (nr Sr 101/54), nast. przez WSR w Łodzi (nr Sr 164/54) przeciwko Janowi Jeziorskiemu, oskarżonemu o trzykrotne (w okresie od listopada 1953 do maja 1954) udzielenie krótkotrwałego zakwaterowania i zaopatrzenia w żywność żołnierzowi KWP Józefowi Ślęzakowi. Jan Jeziorski został skazany 15.11.1954 przez WSR w Łodzi na 2 lata więzienia, a nast. na mocy postanowienia Sądu Wojewódzkiego dla m. Łodzi z 19.12.1955 warunkowo zwolniony 28.12.1955. IPN Ld 6/2329 (Sr 164/54).
W materiałach administracyjnych WUBP w Poznaniu zawierających sprawozdania Referatu Śledczego UBP na miasto i powiat Ostrów Wielkopolski za rok 1954 znajdują się informacje dotyczące śledztwa przeciwko Janowi Jeziorskiemu, podejrzanemu o udzielanie pomocy ukrywającemu się żołnierzowi KWP Józefowi Ślęzakowi. W sprawozdaniu za grudzień 1954 odnotowano, że J. Jeziorski został skazany na 2 lata więzienia. IPN Po 06/136 t. 11 (206/6).
Materiały operacyjne KW MO w Poznaniu z lat 1974-1982 zawierające kwestionariusze osobowe członków i współpracowników powojennego podziemia niepodległościowego w województwie poznańskim. Charakterystyka Jana Jeziorskiego zawiera informacje, że został on skazany na 2 lata więzienia za trzykrotne w okresie od listopada 1953 do maja 1954 ukrywanie przez 2-4 dni żołnierza KWP Józefa Ślęzaka i udzielenie mu pomocy w postaci noclegu i wyżywienia. IPN Po 003/676 t. 9 (723/IV).
.