Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Grundman
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 12-09-1923
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Marcela Antoszewska
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka zawiera materiały rozpracowania przeciwko Jerzemu Grundmanowi ps. "Jur" "Jurras", byłemu harcerzowi Szarych Szeregów oraz żołnierzowi batalionu "Zośka". 8.09.1955 Wydział IV Urzędu ds. BP w Warszawie zarejestrował Jerzego Grundmana do nr 389 jako figuranta Sprawy Operacyjno-Obserwacyjnej. Rozpracowanie wszczęto ze względu na "wrogą działalność" J. Grundmana w przeszłości. W czasie okupacji J. Grundman był harcerzem Szarych Szeregów oraz żołnierzem batalionu "Zośka" gdzie pełnił funkcję dowódcy drużyny. Podczas powstania warszawskiego walczył na Woli, Starym Mieście i Czerniakowie. Po 1945 roku "utrzymywał kontakty z byłymi żołnierzami batalionu AK Zośka" i uczestniczył wraz z nimi w "nielegalnych zebraniach". Zatrzymany 13.01.1949 przez funkcjonariuszy UB. W lutym 1950 został skazany na 6 lat więzienia, które w wyniku amnestii obniżono do 3 lat. Więzienie opuścił w 1952 roku. Rozpracowanie zakończono 31.12.1956, materiały złożono w archiwum Wydz. "C" KSMO pod sygn. 853/III. IPN BU 0208/818 (853/III), IPN BU 01286/793/J (853/3) mikrofilm.
Akta operacyjne dotyczące Jerzego Grundmana zawierające informacje na jego temat z lat 1945-1958. Jerzy Grundman w okresie okupacji niemieckiej był żołnierzem batalionu AK "Zośka", gdzie pełnił funkcję dowódcy drużyny. Po 1945 roku "nie zaprzestał wrogiej działalności" i "nadal utrzymywał kontakty z członkami AK" i uczestniczył "w nielegalnych zebraniach". 13.01.1949 został aresztowany przez funkcjonariuszy UB. Podczas śledztwa oskarżono go o kontynuowanie "nielegalnej działalności w szeregach AK". W związku z powyższym Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie skazał Jerzego Grundmana na 6 lat więzienia, które w wyniku amnestii skrócono do 3 lat. Jerzy Grundman więzienie opuścił w 1952 roku. 16.06.1956 materiały złożono w archiwum pod sygn. 498/II. IPN BU 0235/475 (498/II).
Akta sądowe dotyczące Jerzego Grundmana. 13.01.1949 Jerzy Grundman został aresztowany przez funkcjonariuszy UB. W trakcie śledztwa zarzucono mu, że "w okresie okupacji na terenie Warszawy należał do organizacji AK baonu Zośka, pełniąc funkcję dowódcy drużyny". Po powrocie do Polski w maju 1945 roku "w dalszym ciągu utrzymywał kontakty z byłymi członkami AK z baonu Zośka, gdzie odbywano nielegalne zebrania". 24.02.1950 na mocy powyższego Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie skazał z art. 86§ 2 KKWP na 6 lat więzienia, na mocy amnestii karę zmniejszono do 3 lat. Jerzy Grundman został uwolniony z więzienia w roku 1952. IPN BU 1007/53 (SR 130/50).
Akta śledcze dotyczące śledztwa prowadzonego w latach 1947-1955 przez Dep. Śledczy MBP przeciw Janowi Mazurkiewiczowi i innym oskarżonym o działalność „w nielegalnej organizacji i usiłowanie zmiany przemocą ustroju Polski Ludowej”. W aktach śledztwa przechodzi osoba Jerzego Grundmana ps. "Jur" "Jurras", w czasie powstania warszawskiego pełnił on funkcję dowódcy drużyny w Batalionie "Zośka", który to batalion wchodził w skład Zgrupowania "Radosława" dowodzonego przez płk Jana Mazurkiewicza ps. "Radosław". IPN BU 0330/217 t. 5, 6, 9 (4808/III).
Teczka zawiera Charakterystykę nr 53 sporządzoną przez Wydz. "C" KWMO w 1974 roku dotyczącą Zgrupowania AK "Radosław". W teczce znajdują się kwestionariusze osobowe żołnierzy służących w czasie wojny w zgrupowaniu "Radosław" dowodzonym przez Jana Mazurkiewicza "Radosława". Wśród nich znajduje się sporządzony 9.01.1974 kwestionariusz osobowy dotyczący Jerzego Grundmana ps. "Jur", "Jurras" . W 1941 roku wstąpił on do grupy konspiracyjnej "Przyszłość", następnie wraz z całą grupą przeszedł do "Szarych Szeregów". W okresie powstania warszawskiego był dowódcą drużyny w Batalionie "Zośka". Wraz z oddziałem uczestniczył w walkach na Woli, Starym Mieście i Czerniakowi. Po upadku powstania wzięty do niewoli i wywieziony do Niemiec. Po powrocie do Polski (w kwestionariuszu podano datę V 1946) ujawnił się przed komisją weryfikacyjną AK. Następnie "od maja 1946 do stycznia 1949 utrzymywał kontakty z byłymi członkami AK i uczestniczył w nielegalnych spotkaniach". Aresztowany przez funkcjonariuszy UB 13.01.1949. 24.02.1950 wyrokiem WSR w Warszawie został skazany na 6 lat więzienia, na mocy amnestii karę złagodzono do 3 lat. Zwolniony z więzienia w 1952 roku. Teczka zawiera kwestionariusze osobowe, charakterystykę zgrupowania "Radosław" oraz schematy organizacyjne. IPN BU 0644/247 (Charakterystyka nr 53).
Akta penitencjarne Jerzego Grundamna. Skazany 24.02.1950 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na karę 6 lat więzienia z art 86§ par 1i 2 KKWP (na mocy amnestii wymiar kary obniżono do 3 lat). Orzeczoną karę odbywał w więzieniach Warszawa-Mokotów i w Rawiczu, a od 15.02.1951 w OPW w Strzelcach Opolskich. Więzienie opuścił 13.01.1952. IPN Wr 582/635, IPN Po 3/42, IPN Po 3/43, IPN Po 345, IPN Po 3/46/ IPN Po 3/96.
.