Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tomasz
Nazwisko: Nadolny
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 19-04-1966
Imię ojca: Bonifacy
Imię matki: Wiktoria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa przeciwko Tomaszowi Nadolnemu. W dniu 31.08.1983 Tomasz Nadolny, wówczas uczeń szkoły zawodowej, został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO podczas manifestacji antykomunistycznej w Gdańsku. 02.09.1983 Wydział Śledczy WUSW Gdańsk tymczasowo aresztował T.Nadolnego i wszczął śledztwo w sprawie jego udziału w "nielegalnej manifestacji" oraz "użycia przemocy wobec MO" (zarzuty z art. 234§1 oraz 236 kk). W toku śledztwa i przesłuchań ostatecznie postawiono ww. zarzuty "gwałtownego zamachu na funkcjonariuszy MO poprzez rzucanie kamieniami oraz ubliżania im" (art. 275§ 1 kk). W dniu 15.12.1983 materiały śledcze przesłano do Prokuratury Rejonowej w Gdańsku, celem sporządzenia aktu oskarżenia i wnioskiem o ukaranie przed SR w Gdańsku. 27.06.1985 akta kontrolne śledztwa złożono w archiwum Wydz. "C" WUSW w Gdańsku pod sygn. 8561/III. IPN Gd 013/146 (8561/III).
Akta podręczne śledztwa prokuratorskiego śledztwa prowadzonego przeciwko Tomaszowi Nadolnemu. 31.08.1983 Tomasz Nadolny został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO podczas manifestacji przeciwko władzom PRL na Placu Heweliusza w Gdańsku. Śledztwo pod nadzorem Prokuratury Rejonowej prowadził Wydział Śledczy WUSW. W jego trakcie postawiono T. Nadolnemu zarzuty uczestnictwa w "nielegalnej demonstracji" oraz "czynnej napaści na funkcjonariuszy MO" i ubliżania im (art 234 § 1 kk oraz 236 kk). 28.12. 1983 po zakończeniu śledztwa przesłano akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Gdańsku. Sąd Rejonowy w Gdańsku skazał w dniu 23.01.1981 z art. 275 § 1 kk Tomasza Nadolnego na 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz zwrot kosztów postępowania sądowego. IPN Gd 66/10 (4 Ds. 107/83).
Akta osobowe tymczasowo aresztowanego Tomasza Nadolnego - został zatrzymany przez MO 31.08.1983 podczas manifestacji antykomunistycznej w Gdańsku, tymczasowo aresztowany w dniu 2.09.1983 i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. 23.01.1984 Sąd Rejonowy w Gdańsku skazał Tomasza Nadolnego na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na trzy lata oraz zwrot kosztów sądowych, równocześnie nakazując zwolnienie ww. z aresztu. 24.01.1984 T. Nadolny opuścił więzienie. Teczka zawiera dokumenty penitencjarne, kartę zdrowia, kartę ewidencji widzeń, kartę skarg i wniosków IPN Gd 960/1 (76/83).
Akta paszportowe Tomasza Nadolnego. Z materiałów wynika, że ww. otrzymał zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do wszystkich krajów świata w okresie od 8.09.1983 do 8.09.1985 na wniosek Wydziału Śledczego WUSW w Gdańsku. Zastrzeżenie wydłużono następnie na wniosek Wydziału Śledczego WUSW w Szczecinie do 12.07.1987. W konkluzji obu zastrzeżeń przywołano art 4 ust 2 pkt 1 ustawy o paszportach z 1959 roku. IPN Gd 645/820805 (EAGD 820805 ).
.