Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Marek
Nazwisko: Kolberger
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 13-08-1950
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Wanda
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Z zachowanych zapisów kartotecznych wynika, że w latach 1975-1983 aktor Krzysztof Kolberger został odnotowany w kartotece Biura "B" MSW z powodu kontaktów z dyplomatami Szwajcarii oraz RFN. Zapis na kartach ewidencyjnych B-8 z kartoteki Biura "B" MSW.
Teczka zawiera materiały Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Teatr II" (nr rej 82805) prowadzonej przez Wydział IV Departamentu III MSW w latach 1983-1985 przeciwko grupie aktorów związanych z podziemnym Teatrem Domowym. W materiałach sprawy występuje Krzysztof Kolberger. Aktor wystąpił z programem artystycznym podczas "Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej" zorganizowanego pod patronatem kurii krakowskiej przez bielski oddział Klubu Inteligencji Katolickiej w dniach 1-2 kwietnia 1984 . Przedsięwzięcie było inwigilowane przez agentów SB. Z raportu dziennego z dnia 5.04.1984 skierowanego do Departamentu III MSW zaliczono K.Kolbergera do aktorów "w sposób trwały związanych z kościołem i systematycznie uczestniczących w różnych imprezach kościelnych". Wskazano również że w programie "Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej" ww. oraz inni aktorzy zaprezentowali "patriotyczną poezję Norwida, Mickiewicza, Wyspiańskiego, Tuwima a także wiersze Stanisława Barańczaka - poety znanego z antysocjalistycznej postawy". W konkluzji raportu wskazano, że prezentowana przez artystów "tendencyjna interpretacja tych utworów nadawała im aktualną wymowę polityczną nawiązującą do okresu stanu wojennego, sposobu sprawowania władzy, a słuchaczom sugerowano jakoby naród polski był ciemiężony i zniewolony". Krzysztof Kolberger wskazany jest jako jeden z aktywnych organizatorów występów kabaretu "Piwnica pod Baranami" w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej (9-11.06.1984). W doniesieniu wskazano, że koncert "miał wyraźnie ostry i polityczny charakter i zawierał wiele złośliwych tekstów pod adresem władz państwowo-politycznych oraz ośmieszał działalność organów MO w okresie stanu wojennego". 11.04.1985 materiały SOS krypt. "Teatr II" złożono w archiwum Biura "C" MSW do nr 53040/II. IPN BU 0222/188 (53040/II), IPN BU 01228/244 (53040/2) mikrofilm.
Teczka zawiera meldunki dzienne WUSW w Łodzi za okres 1.09-31.10.1986 dotyczące sytuacji społeczno-politycznej w województwie. Wśród nich znajduje się meldunek z dnia 9.10.1986 dotyczący występu Krzysztofa Kolbergera w kościele jezuitów w Łodzi. W raporcie opisano, że występ odbył się 8.10.1986 w ramach spotkań Duszpasterstwa Środowisk Twórczych. Aktor zgromadzonym widzom zaprezentował program na który złożyły się teksty Adama Mickiewicza, Stanisława Wyspiańskiego, Czesława Miłosza, Ernesta Brylla, dobrane tak by "wskazywały zniewolenie narodu polskiego". Występ Krzysztofa Kolbergera został przyjęty entuzjastycznie przez wszystkich zebranych. I jak zaznaczono "aktor schodząc ze sceny pozdrowił wszystkich zebranych dłonią uniesioną w geście V". IPN PF 13/441 t. 5 (2922/XA).
Materiały zawierają teczkę pracy Tajnego Współpracownika ps. "Piotr" współpracującego z WUSW w Łodzi. Wśród jego doniesień znajduje się raport na temat występu Krzysztofa Kolbergera w kościele jezuickim w Łodzi w dniu 8.10.1986. Powyższy raport został wykorzystany w meldunku dziennym złożonym przez SB w Łodzi do MSW w Warszawie w dniu 9.10.1986. IPN Ld 0040/1037 t. 4 (45174/I).
Kaseta magnetofonowa wydana przez podziemną oficynę wydawniczą "NOWA" w 1983 roku. Nośnik zawiera fragmenty audycji "Bojkot. Aktorzy przeciw stanowi wojennemu". Wśród nagrań znajdują się wiersze Czesława Miłosza i Adama Mickiewicza w interpretacji Krzysztofa Kolbergera. IPN Gd 1219/17 - kaseta magnetofonowa wyd. przez podziemną oficynę "NOWA".
Akta paszportowe Krzysztofa Kolbergera. Z analizowanych materiałów wynika, że Krzysztof Kolberger otrzymał zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do "wszystkich krajów świata" (Z-A/87/85). Zastrzeżenie wniósł Wydział III-1 SUSW w Warszawie na okres 11.06.1985 do 23.05,1987. Powodem zastrzeżenia było zaangażowanie aktora w podziemną działalność artystyczną po wprowadzeniu stanu wojennego. IPN BU 797/41261, IPN BU 1386/14867.
.