Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz Władysław
Nazwisko: Podstawa
Miejsce urodzenia: KLIMONTÓW
Data urodzenia: 16-05-1938
Imię ojca: Jan
Imię matki: Władysława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kazimierz Podstawa figurował w aktach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Prawnik” zarejestrowanej pod nr BB 5373 w dn. 13.10.1981 przez Wydz. III „A” KWMO w Bielsku-Białej. SOR zakończono dn. 28.09.1982, a następnie akta sprawy złożono w archiwum Wydz. „C” KWMO w Bielsku-Białej pod sygn. 1303/II. Materiały wybrakowano 15.01.1990. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych. Materiały sygn. 1303/II wybrakowano.
Kwestionariusz Ewidencyjny krypt. „Szmaragd” został zarejestrowany pod nr BB 12242 dn. 16.12.1986 przez Grupę V RUSW w Wadowicach. Powodem rejestracji sprawy było podejrzenie Kazimierza Podstawy o prezentowanie na terenie zakładu pracy poglądów negatywnie opisujących przemiany ustrojowo-gospodarcze w PRL. Ponadto udzielał porad prawnych osobom podejmującym działalność związkową. W przeszłości pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego NSZZ „Solidarność” przy Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Wadowicach. Sprawdzano powiązania zawodowe i osobiste K. Podstawy, ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów z byłymi członkami NSZZ „Solidarność”. W sprawę zaangażowano osobowe źródła informacji (tajni współpracownicy). Kwestionariusz zakończono z powodu „nie stwierdzenia wrogiej działalności” po przeprowadzeniu rozmowy operacyjno-sondażowej. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 2979/II. IPN Ka 047/1898 t. 1-2 (2979/II).
.