Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Rohoziński
Miejsce urodzenia: Równe/Ukraina
Data urodzenia: 02-06-1894
Imię ojca: Gustaw
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Tadeusz Rohoziński był zarejestrowany jako figurant Sprawy Obiektowej (SO) prowadzonej w latach 1947-1972 przez Wydział II Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego dla m.st. Warszawy. Powód zainteresowania: „ww. do 1939 roku był podpułkownikiem w Wojsku Polskim (WP). W okresie okupacji służył w Nowogrodzkiej Brygadzie Kawalerii i Grupie Operacyjnej pod dowództwem gen. Władysława Andersa. W dniu 1.10.1939 wzięty do niewoli niemieckiej, z której ucieka przez Węgry do Paryża. Wcielony do WP we Francji. W dniu 10.07.1940 internowany w Szwajcarii. Od 6.02.1945 przybył do Anglii i został dowódcą 4 pułku artylerii przeciw pancernej w Anglii w stopniu podpułkownika. Powrócił do Kraju 1948 roku jako repatriant”. Materiały operacyjne 9.10.1972 złożono do archiwum Wydziału „C” KS MO pod sygnaturą 4784/IV. IPN BU 0423/5234 (4784/IV, 8560/IV).
Tadeusz Rohoziński przechodzi w Sprawie Obiektowej (SO) krypt. “Burza” prowadzonej w latach 1950-1956 roku przez Departament III MBP/KdsBP, zarejestrowanej pod numerem DC 30/52. SO dotyczy rozpracowania podziemia niepodległościowego (WiN, KEDYW, AK, PSL, CKW i PPS). “Ww. był przed 1939 rokiem zawodowym oficerem w stopniu podpułkownika, w czasie wojny był dowódcą artylerii w dywizji gen. Stanisława Maczka”. Teczka zawiera materiały dotyczące Zygmunta Natzera, Stefana Sepczyńskiego, Kazimierza Pluty-Czachowskiego: notatki informacyjne, doniesienia agenturalne, wyciągi z protokołów przesłuchań podejrzanych, protokoły przesłuchania podejrzanych w sprawie. W 1956 roku T. Rohoziński zmarł, a SO krypt. “Burza” przekazano 15.03.1956 do archiwum Departamentu X KdsBP pod sygnaturą 507/IV. IPN BU 00231/93 t. 16 (507/IV).
.