Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz Marian
Nazwisko: Twardowski
Miejsce urodzenia: Gdynia
Data urodzenia: 10-01-1932
Imię ojca: Marian
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego od 06.11.1948 do 19.02.1949 przez Wydz. Śledczy WUBP w Gdańsku. Sprawa dotyczyła członków młodzieżowej organizacji pn. "Orlęta", działającej w Gdyni w 1948 roku, której celem była walka z systemem komunistycznym. Kazimierz Twardowski zatrzymany 6.11.1948, tymczasowo aresztowany 10.11.1948. Osadzony w więzieniu karno-śledczym w Gdańsku. W toku śledztwa ustalono, że ww. działał w organizacji pod pseud. "Wilk" pełniąc przez dwa tygodnie funkcję komendanta. Śledztwo zakończono 19.02.1949 sporządzeniem aktu oskarżenia, który przekazano do Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Gdańsku. Akta złożono do archiwum pod sygn. K-414. Akta o sygn. K-414 zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta sprawy karnej prowadzonej przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku (Sr. 13/50) dotyczące Kazimierza Twardowskiego członka niepodległościowej organizacji młodzieżowej pn. "Orlęta", działającej na terenie Gdyni w 1948 roku, której celem była walka z systemem komunistycznym. Wyrokiem WSR w Gdańsku (Sr. 226/49) z 04.08.1949 Kazimierz Twardowski został uznany winnym zarzucanych mu aktem oskarżenia czynów tj., "że od września 1948 do 6 listopada 1948 na terenie Gdyni należał do organizacji bojowo-dywersyjnej pn. »Orlęta», posługując się pseud. »Wilk», sporządzania i rozpowszechniania ulotek o treści antypaństwowej oraz listów gończych z wyrokami śmierci na urzędników państwowych". Skazany na karę łączną 1 roku pozbawienia wolności i utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 1 roku. Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie (Sn. 3159/49) 23.12.1949 uwzględnił częściowo skargę rewizyjną i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia dla sądu I Instancji. Wyrokiem WSR w Gdańsku (Sr. 13/50) z 06.02.1950 został skazany za to:,, że od początku września 1948 do drugiej połowy września 1948 na terenie Gdyni usiłował przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego przez to, że jako członek nielegalnej organizacji bojowo-dywersyjnej »Orlęta» czynnie brał udział w tej organizacji pod pseudonimem »Wilk», pełniąc w niej przez krótki okres czasu funkcję dowódcy”. Skazany na karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności i utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 1 roku oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. Na poczet kary zaliczono areszt tymczasowy od 6.11.1948. Zwolniony z więzienia w Gdańsku 6.05.1950. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 4.06.1962 na wniosek K. Twardowskiego nastąpiło zatarcie kary. IPN Gd 146/51 t. 1-2.
Akta sprawy karnej prowadzonej przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku (Sr. 12/50) dotyczące członka niepodległościowej organizacji młodzieżowej pn. "Orlęta", działającej na terenie Gdyni w 1948 roku, której celem była walka z systemem komunistycznym. Kazimierz Twardowski jako jeden z członków organizacji był przesłuchiwany jako świadek. W aktach znajdują się jego zeznania na temat działalności organizacji. IPN Gd 146/50 t. 1-2.
Charakterystyka nr 36 dotycząca Organizacji Bojowej Związku Młodzieży Polskiej "Orlęta". Materiały opracowane od 23.08.1973 do 10.10.1986 przez Wydz. "C" KW MO w Gdańsku. Organizacja działała od 14.08.1948 do 6.11.1948 na terenie Gdyni, skupiała młodzież szkół w wieku od 15 do 19 lat. Celem organizacji była walka z systemem komunistycznym poprzez kolportaż ulotek i gazet, ośmieszanie przywódców rządu PRL i działaczy społeczno-politycznych, dokonywanie sabotażu oraz rozwijanie ruchu młodzieżowego. Członkowie organizacji od 20.08.1948 do 6.11.1948 rozkolportowali ok.150 ulotek o treści antypaństwowej na terenie Gdyni Orłowa i szkoły, 6 listów "gończych" na przywódców państwowych, 2 "wyroki śmierci" na miejscowych działaczy społeczno-politycznych, 2 gazetki ścienne w szkole oraz nasypali piasku do silników okrętowych statków radzieckich, będących w remoncie w stoczni gdyńskiej. Kazimierz Twardowski, uczeń Szkoły Metalowej przy Zjednoczeniu Stoczni w Gdyni, pełnił funkcję dowódcy od połowy września 1948, następnie szeregowego członka. Aresztowany 6.11.1948, skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku (6.02.1950) na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. IPN BU 0175/62.
Opracowanie nr 167 dotyczące Organizacji Bojowej Związku Młodzieży Polskiej "Orlęta". Materiały opracowane od 23.08.1973 do 10.10.1986 przez Wydz. II Biura "C" MSW w Warszawie. Organizacja działała od września1948 do 6.11.1948 na terenie Gdyni, skupiała młodzież szkół w wieku od 15 do 19 lat. Celem organizacji była walka z systemem komunistycznym poprzez kolportaż ulotek i gazet, ośmieszanie przywódców rządu PRL i działaczy społeczno-politycznych, dokonywanie sabotażu oraz rozwijanie ruchu młodzieżowego. Organizacja składała się z 7 osób. Członkowie organizacji od 20.08.1948 do 6.11.1948 rozkolportowali ok.150 ulotek o treści antypaństwowej na terenie Gdyni, Orłowa i szkoły, 6 listów "gończych" na przywódców państwowych, 2 "wyroki śmierci" na miejscowych działaczy społeczno-politycznych ,2 gazetki ścienne w szkole oraz nasypali piasku do silników okrętowych statków radzieckich, będących w remoncie w stoczni gdyńskiej. Kazimierz Twardowski pseud. ,,Wilk”, uczeń Szkoły Metalowej przy Zjednoczeniu Stoczni w Gdyni, pełnił funkcję dowódcy ww. organizacji od założenia do połowy 1948, następnie szeregowego członka. Rozwiesił na terenie Szkoły Metalowej przy Zjednoczeniu Stoczni w Gdyni 2 ulotki o ,,wrogiej” treści. Aresztowany 6.11.1948, skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku (6.02.1950) na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Powyższe materiały opracowano na podstawie charakterystyki nr 36 Wydz. ,,C” KW MO w Gdańsku. IPN BU 0189/167.
.