Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Bratkowski
Miejsce urodzenia: Chomentowo
Data urodzenia: 30-05-1897
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Weronika
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Bratkowski został zarejestrowany jako figurant Sprawy Obiektowej (SO) prowadzonej w latach 1951-1968 przez Wydział IV Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego dla m.st. Warszawy. Powód zainteresowania: „ww. przed 1939 rokiem był w składzie 3 batalionu Obrony Narodowej 41 Dywizji Piechoty w Pułtusku. (…) w latach 1939-1943 przebywał w niewoli niemieckiej. W latach 1943-1944 wchodził w skład ekspozytury Wydziału VI Sztabu w Bernie w Szwajcarii. W latach 1944-1945 przebywał we Francji na stanowisku dowódcy grupy >Wera<. W latach 1945-1947 służył w Polskich Siłach Zbrojnych w Wielkiej Brytanii w składzie Centrum Wyszkolenia Piechoty. W dniu 9.06.1947 roku powrócił do Polski jako repatriant”. Używał pseudonimu „Szary”. Ankietę repatriacyjną przesłano 10.02.1959 roku do Wydziału IV Biura “C” MSW nr. 825/d. Ww. zmarł w dniu 11.04.1960 roku. Materiały operacyjne 21.10.1968 złożono do archiwum Wydziału „C” KS MO pod sygnaturą 54/IV. IPN BU 0423/1284 (54/IV, 1208/IV, 493/I).
.