Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Małgorzata Jolanta
Nazwisko: Pałgan
Nazwisko rodowe: Chmielewska
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 13-07-1957
Imię ojca: Józef
Imię matki: Halina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Małgorzaty Pałgan (wówczas Chmielewska). W aktach zachowała się Decyzji Nr 1837 o internowaniu z dnia 02.07.1982 i jej kalka, nakaz zatrzymania i doprowadzenia ww. do Ośrodka Odosobnienia w Gołdapi oraz Decyzja Nr 763 o uchyleniu internowania (brak daty dziennej). W uzasadnieniu internowania podano, iż ww. "narusza istniejący porządek prawny". IPN Wr 040/1061 (3751/933/IV).
Dnia 25.02.1983 Małgorzata Pałgan (wówczas Chmielewska) została zarejestrowana pod nr. 46057 i objęta kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. "Referent", prowadzonego przez Wydz. V KW MO we Wrocławiu, a następnie SB DUSW Wrocław-Stare Miasto, gdyż "w swoim mieszkaniu posiadała punkt kontaktowy, prowadziła działalność pro solidarnościową". Prowadzenie sprawy zakończono 10.12.1985, a 22.03.1986 materiały złożono w archiwum pod sygn. 102720/II. Materiałów o sygn. 102720/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.