Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-08-2023 09:42

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Feliks
Nazwisko: Orzech
Miejsce urodzenia: Brusy
Data urodzenia: 12-11-1934
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Bolesława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Feliks Orzech został zarejestrowany przez Graniczną Placówkę Kontrolną w Szczecinie-Porcie Pomorskiej Brygady WOP do Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) "Stolarz" pod numerem Sz 2489/12 (brak dokładnej daty rejestracji), jako podejrzany o to, że swoją postawą i głoszonymi poglądami "destrukcyjnie" wpływał na podległych sobie pracowników. Zachodziło podejrzenie, że może być inspiratorem wrogich wystąpień. Sprawę zakończono pod koniec 1984 roku z uwagi na to, że nie potwierdziły się podejrzenia wobec w/w. Materiały złożono do archiwum WUSW w Szczecinie 3.01.1985 pod sygn. 15677/II, a następnie zostały zniszczone. Materiały o sygn. archiwalnej 15677/II zostały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.