Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Włodzimierz
Nazwisko: Osiecimski
Miejsce urodzenia: Kalinkowicze
Data urodzenia: 25-03-1913
Imię ojca: Marek
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjne dot. Włodzimierza Osiecimskiego, członka AK w okresie okupacji na terenie powiatu dębickiego, podejrzanego przez urząd bezpieczeństwa o znęcanie się nad osobami narodowości żydowskiej, które podlegać miały mu służbowo oraz legitymowanie tych, których napotkał w lesie podczas patrolu. Wymieniony zaprzeczał tym oskarżeniom podczas przesłuchania przez PUBP w Dębicy, wyjaśniając, iż legitymował na polecenie przełożonych z AK, celem weryfikacji tych, którzy współpracowali z Niemcami. Podobną opinię wyrażał jeden ze świadków również przesłuchiwany przez organy bezpieczeństwa w tej sprawie. Dokumentacja prowadzona była w okresie od 30.10.1945 do 21.11.1945 przez PUBP w Dębicy; zakończono z powodu "braku dowodów winy". IPN Rz 042/1682 (6519/II).
Zapisy dot. W. Osiecimskiego znajdują się w Książce aresztu przy PUBP w Dębicy prowadzonej za lata 1944-1946 (został aresztowany w dniu 25.10.1945, a zwolniony z aresztu 27.10.1945 z powodu braku dowodów). IPN Rz 50/8.
Charakterystyka nr 3 dot. członków Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" okręgu Rzeszów opracowana w latach 1977-1978 w Wydz. "C" KWMO w Rzeszowie. W. Osiecimski był członkiem organizacji na terenie Dębicy. Udostępniał swoje mieszkanie celem werbunku nowych osób do WiN, w organizacji pełnił również funkcję kierownika kolportażu prasy "winowskiej". IPN Rz 05/5, IPN Bu 0183/2.
.