Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Lucjan
Nazwisko: Newlaczyl
Miejsce urodzenia: Długi Kąt
Data urodzenia: 09-03-1929
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kontrolowany operacyjnie od 5.02.1971 przez Wydz. III KW MO w Gdańsku w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Newa" (nr rejestr. 12812) z powodu nawoływania robotników do "wrogich" wystąpień podczas "wydarzeń grudniowych" 1970. Rozpracowanie zakończono 10.05.1972, materiały złożono do archiwum pod sygn. 13937/II. Akta o sygn. 13937/II zniszczono za protokołem brakowania nr 1/86. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Rozpracowywany od 17.03.1981 przez Wydz. III KW MO w Gdańsku w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Dyskutant" nr rej. 39287, dotyczącej kolportażu "antysocjalistycznych" broszur. Sprawę zakończono 24.06.1983 ze względu na "podeszły wiek" rozpracowanego. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 18398/II. Materiałów o sygn. 18398/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy KW MO w Gdańsku (nr rej. 152/82) w sprawie udziału w "nielegalnym" zbiegowisku. Sprawę skierowano do sądu, materiały złożono do archiwum pod sygn. 8139/III. Materiałów o sygn. 8139/III brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta nadzoru prowadzone od 19.08.1982 do 30.11.1982 przez Prokuraturę Marynarki Wojennej w Gdyni. Lucjan Newlaczyl podejrzany był o to, że "w dniu 17.08.1982 pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców w Gdańsku, będąc członkiem NSZZ »Solidarność», którego działalność została zawieszona, nie odstąpił od udziału w tej działalności oraz rozpowszechniał fałszywe wiadomości, których rozpowszechnianie mogło wywołać niepokój publiczny, a także lżył naczelne organy państwowe PRL”. Zatrzymany 17.08.1982 i tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni (Pm.Śl.II-241/82) z 19.08.1982. Umieszczony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. W trakcie przesłuchania, nie przyznał się do zarzucanych mu w akcie oskarżenia czynów. Akt oskarżenia 2.11.1982 został przesłany do sądu. IPN Gd 267/7610.
Wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W.214/82) z 13.11.1982 uznany winnym tego, że "w dniu 17.08.1982 w Gdańsku pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców w Gdańsku rozpowszechniał fałszywe wiadomości, które mogły wywołać niepokój publiczny oraz lżył rząd PRL w ten sposób, że przemawiając do zgromadzonych pod pomnikiem osób, oświadczył, że >ekipa rządząca Polską sprzedaje Polskę ruskim, rząd PRL jest podobny do Judasza, który za srebrniki sprzedaje naród<”. Skazany na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata i karę grzywny. Zwolniony z Aresztu Śledczego w Gdańsku 15.11.1982. IPN Gd 253/9443.
Akta tymczasowo aresztowanego od 19.08.1982 do 15.11.1982 Lucjana Newlaczyla. Aresztowany na mocy postanowienia Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni (Pm.Śl.II-241/82) z 19.08.1982. Podejrzany o rozpowszechnianie "fałszywych” wiadomości 17.08.1982 w Gdańsku pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców. Zwolniony 15.11.1982 z powodu uchylenia aresztu na mocy wyroku SMW w Gdyni. IPN Gd 161/282 (38/1217).
Akta o wydanie książeczki żeglarskiej prowadzone od 01.10.1969 do 12.02.1979 przez Wydz. "C" KW MO w Gdańsku. W materiałach znajduje się informacja o udziale L. Newlaczyla w tzw. "zajściach grudniowych 70'" poprzez nakłanianie przez megafon pracowników Stoczni Remontowej w Gdańsku do strajku. Ww. pozostawał w zainteresowaniu operacyjnym Wydz. II I Wydz. III KW MO w Gdańsku. IPN Gd 720/3778 (HA-3778).
.