Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Gębka
Miejsce urodzenia: Potasznia pow. Myszków
Data urodzenia: 25-05-1940
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Aniela
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ksiądz Stanisław Gębka, syn Stanisława, wówczas 23-letni, w dniu 30 grudnia 1963 został zarejestrowany przez Biuro C MSW w Dzienniku Ewidencji Operacyjnej Księży (nr rejestracyjny 21643). Ten Dziennik był prowadzony w Biurze C MSW w latach 1963-1964 i dotyczył księży operacyjnie obserwowanych i kontrolowanych przez SB. Brakuje w nim zapisu dot. ks. Stanisława Gębki w rubryce zatytułowanej "powód i data zdjęcia z ewidencji". IPN BU 01472/8 (272/19).
Ksiądz Stanisław Gębka, w latach 80. proboszcz parafii pod wezwaniem Św. Stanisława Kostki w Częstochowie, figuruje w zapisach ewidencyjnych i kartotece Wydziału "C" KW MO w Częstochowie z lat 1981-1982. Zapisano w nich między innymi, że ks. Stanisław Gębka został "internowany w dn. 16.12.1981 r. na wniosek Wydz. IV KW MO w Częstochowie", ponieważ "odmówił podpisania zobowiązania o lojalności i zaprzestania działalności przeciwko porządkowi i bezpieczeństwu państwa". W innym miejscu kartoteki zanotowano, że ww. został "zwolniony dn. 20 grudnia 1981". Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Ksiądz Stanisław Gębka figuruje jako "internowany" w zapisach ewidencyjnych i aktach zakładu karnego - Ośrodka Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu z grudnia 1981. Zapisano w nich między innymi, że ks. Stanisław Gębka został "internowany w dn. 17.12.1981 r. na wniosek Wydz. IV KW MO w Częstochowie" i "zwolniony dn. 21 grudnia 1981". Akta te zawierają także m.in. kartę depozytową ww. internowanego. IPN Ka 42/188 (22/81), IPN Ka 43/6 (22/81).
Ksiądz Stanisław Gębka występuje w wykazach SB dot. osób internowanych w okresie stanu wojennego z terenu województwa częstochowskiego - poczynając od dnia 13.12.1981: w wykazie sporządzonym w Wydziale "C" KW MO w Częstochowie z lat 1981-1982 oraz w wykazie Biura Śledczego MSW z roku 1982. IPN BU 01152/35, IPN Ka 0220/2 (CZ/C-248).
Ksiądz Stanisław Gębka występuje (wraz z kilkuset innymi księżmi i osobami świeckimi) w obszernych aktach SB z Wydziału IV KW MO w Katowicach z lat 1958-1981. Akta te zawierają m.in. liczne sprawozdania i meldunki różnych jednostek MO dot. duchowieństwa, sprawozdania Wydziału do Spraw Wyznań dot. działalności kurii katowickiej, opolskiej i częstochowskiej, informacje i dokumenty dot. budownictwa sakralnego (także tego "nielegalnego"), punktów katechetycznych, ośrodków pielgrzymkowych, przebiegu uroczystości religijnych i duszpasterskiej działalności księży, kurii i biskupów. IPN Ka 085/7 (W-IV-142).
Ksiądz Stanisław Gębka występuje w zapisach akt zatytułowanych "Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim >Stanisław<". Akta te dot. znajomego ks. Gębki - byłego księdza, który był rejestrowany jako tajny współpracownik SB pseudonim "Stanisław" kolejno przez SB z KMiPMO w Częstochowie, KW MO w Piotrkowie Trybunalskim w roku 1975 (nr rej. 2667) i przez Wydział IV KW MO w Katowicach w roku 1976 (nr rej. 33135). TW pseudonim "Stanisław" współpracował z SB w Katowicach od roku 1976 do lata 1989. IPN Ka 0055/20 (43810/I) t. 2.
.