Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa


Imiona: Mikołaj
Nazwisko: Borowik
Miejsce urodzenia: Morze
Data urodzenia: 01-03-1926
Imię ojca: Grzegorz
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:

W okresie od sierpnia 1951 do sierpnia 1952 pełnił służbę w Konsulacie Generalnym PRL oraz Stałym Przedstawicielstwie PRL przy ONZ w Nowym Jorku w charakterze szyfranta. Od 4.04.1956 do sierpnia 1958 pracował w Ambasadzie PRL w Pekinie jako szyfrant. Od 25.06.1962 do 5.09.1962 zastępował szyfranta w Ambasadzie PRL w Teheranie. Od 12.12.1965 do 14.02.1967 pełnił służbę w Przedstawicielstwie Polskim Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Panmundżonie w charakterze szyfranta. Od 9.07.1974 do 9.04.1975 szyfrant w Przedstawicielstwie PRL przy Międzynarodowej Komisji Kontroli i Nadzoru w Sajgonie.


Kursy i szkolenia:

Od 10.04.1967 do 24.04.1967 kurs z zakresu obsługi eksploatacyjnej urządzeń szyfrujących, zorganizowany przy Biurze „A” MSW w Warszawie.Nazwa jednostki Miasto Nazwa komórki Stanowisko Stopień służbowy Data rozpoczęcia Data zakończenia Sygnatura Sygnatura wytwórcy Rodzaj materiałów
PUBP BIELSK PODLASKI BRAK DANYCH WARTOWNIK 01-06-1946
IPN Bi 103/1 - karta ewidencyjna
IPN BU 0218/1418 15555/V akta osobowe i karta
PUBP BIELSK PODLASKI OCHRONA WARTOWNIK 01-10-1947
PUBP ŁOMŻA OCHRONA WARTOWNIK 01-12-1947
WUBP BIAŁYSTOK KURS SPECJALNY SŁUCHACZ 07-01-1948
WUBP BIAŁYSTOK WYDZIAŁ I, SEKCJA II MŁODSZY REFERENT 10-04-1948
WUBP BIAŁYSTOK WYDZIAŁ II, SEKCJA I MŁODSZY REFERENT 01-06-1948
PUBP ŁOMŻA REFERAT II REFERENT EWIDENCJI OPERACYJNEJ 01-07-1948
CW MBP LEGIONOWO KURS SZYFRANTÓW - FOTOGRAFÓW SŁUCHACZ 20-11-1950
MBP WARSZAWA DEPARTAMENT II, WYDZIAŁ IV SZYFRANT 01-07-1951
MBP WARSZAWA BIURO "C" STARSZY SZYFRANT (ETAT NIEJAWNY) 01-09-1952
KdsBP WARSZAWA BIURO "A", WYDZIAŁ I, SEKCJA I STARSZY REFERENT (ETAT NIEJAWNY) 01-04-1955
KdsBP WARSZAWA BIURO "A" OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ (ETAT NIEJAWNY) 01-04-1956
KdsBP WARSZAWA DEPARTAMENT I OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ (ETAT NIEJAWNY) 04-04-1956
MSW WARSZAWA DEPARTAMENT I SZYFRANT (ETAT NIEJAWNY) 28-11-1956
MSW WARSZAWA BIURO "A", WYDZIAŁ I, SEKCJA II, GRUPA "Z" OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ (ETAT NIEJAWNY) 01-01-1957
MSW WARSZAWA BIURO "A", SAMODZIELNA SEKCJA "A", GRUPA "Z" OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ 01-01-1958
MSW WARSZAWA BIURO "A", WYDZIAŁ III, SEKCJA II OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ 01-09-1958
MSW WARSZAWA BIURO "A", WYDZIAŁ I, SEKCJA I OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ 01-03-1960
Z II SG WP WARSZAWA JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2000 ODDELEGOWANY 12-12-1965
MSW WARSZAWA BIURO "A", WYDZIAŁ I, SEKCJA I OFICER 01-04-1967
MSW WARSZAWA BIURO "A", WYDZIAŁ I OFICER 15-06-1971
MSW WARSZAWA BIURO "A", WYDZIAŁ I STARSZY REFERENT TECHNIKI OPERACYJNEJ 01-01-1975
MSW WARSZAWA BIURO "A", WYDZIAŁ I KIEROWNIK ZMIANY kpt. 04-06-1975 15-09-1979
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W latach 1951-52 Mikołaj Borowik - funkcjonariusz UB, przebywał na placówce PRL w Nowym Jorku (USA). Materiały na ten temat zostały w styczniu 1967 przekazane przez Departament I MSW do archiwum Wydz. II Biura "C" pod numerem: 1190/A. W 1984 materiały te zniszczono, ale pozostawiono mikrofilm o numerze: 1057/A. IPN BU 2911/1 - kartoteka ogólnoinformacyjna Biura "C" MSW: karta E-14-B. Materiały sprawy zachowały się na mikrofilmie: IPN BU 0586/731/D oraz IPN BU 0586/731/J (st. sygn. 1190/A, sygn. mikrofilmu: 1057/A).
.