Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Lucjan
Nazwisko: Waniek
Miejsce urodzenia: Kosobudy
Data urodzenia: 18-04-1948
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne postępowania przygotowawczego (śledztwa) nr RSD 19/71, prowadzonego przez Wydział Śledczy KW MO Lublin w latach 1971-1972 przeciwko Ryszardowi Wańkowi, który 12.12.1971, „w pociągu relacji Warszawa - Chełm Lubelski, rozpowszechniał fałszywe wiadomości dot. wydarzeń na Wybrzeżu, tj. w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni”, gdzie był wówczas zatrudniony. Tego samego dnia R. Waniek został zatrzymany i osadzony w areszcie (zwolniono go po 48 godzinach). Z dokumentów wynika, że Prokuratura Powiatowa dla miasta Lublina wszczęła przeciwko niemu postępowanie (5 Ds 345/71/S) w kierunku popełnienia przestępstwa z art. 271 & 1 KK, zaś w dniu 14.12.1971 zleciła Wydziałowi Śledczemu KW MO Lublin prowadzenie czynności w tej sprawie . Prokurator odmówił jednocześnie zastosowania wobec Ryszarda Wańka środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania (m.in. „Notatka służbowa” funkcjonariusza Wydziału Śledczego z 13.12.1971, meldunek do Wydziału Inspekcji Biura Śledczego MSW z 19.12.1971). Zwrócono się dodatkowo do I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego ds. SB MO Gdańsk o przesłanie „charakterystyki” R. Wańka, wysłano pismo do I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego ds. SB MO Zamość z prośbą o „operacyjne zabezpieczenie” jego pobytu na tym terenie podczas urlopu oraz przeprowadzono „wywiad” w jego miejscu pracy (otrzymał stamtąd pozytywną opinię). Dnia 15.02.1972 Naczelnik Wydziału Śledczego KW MO Lublin zwrócił się do Prokuratury Powiatowej dla miasta Lublina o umorzenie śledztwa „z powodu znikomego niebezpieczeństwa społecznego czynu”. Uzasadniał swój wniosek m.in. tym, że Ryszarda Wańka obciążał w zasadzie jeden świadek – członek ORMO, który „zrozumiał wypowiedzi podejrzanego jako prowokacyjne, uwłaczające godności dostojników państwowych i stwierdzające możliwość wysadzenia przez robotników urządzeń Stoczni w Gdyni w przypadku niezrealizowania ich postulatów przedzjazdowych”, na co zwrócił także uwagę funkcjonariusza MO, który wszedł do wagonu. Natomiast poszczególni współpasażerowie – świadkowie odbierali słowa R. Wańka „w różnoraki sposób”. Nie traktowali też poważnie jego „ewentualnej wypowiedzi (…) o wysadzeniu urządzeń Stoczni”, toteż w ocenie Wydziału Śledczego, „w świetle całokształtu zebranych materiałów”, nie można uznać tego „za wypowiedź mogącą wyrządzić poważną szkodę interesom PRL”. Takie samo stanowisko wyraziła Prokuratura, w wyniku czego śledztwo umorzono. Akta kontrolne złożono w archiwum Wydziału „C” KW MO Lublin, pod sygn. 14416/III. Akta o sygn. IPN Lu 023/31 (14416/III).
Dziennik rejestracyjny postępowań przygotowawczych i osób podejrzanych Wydziału Śledczego KW MO Lublin z lat 1964-1972. We wpisach z 1972 roku znajduje się zapis dotyczący postępowania nr 19/71 (nr rep. prokuratorskiego 5 Ds 345/71/S), prowadzonego przeciwko Ryszardowi Wańkowi w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego przestępstwa z art. 271 & 1 KK. Stawiany mu zarzut opisano jako „fałsz. wiadomości o zamiarach wywołania zamieszek w Stoczni w Gdyni”. Sprawę zarejestrowano 14.12.1971. Odnotowano również „sposób załatwienia”, tj. umorzenie postępowania dnia 15.02.1972 oraz sygnaturę, pod jaką zarchiwizowano teczkę kontrolną - 14416/III. Akta o sygn. IPN Lu 0276/176 (265/176).
.