Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Pustelnik
Miejsce urodzenia: Andrychów
Data urodzenia: 05-06-1934
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Wydziału Śledczego KW MO Bielsko-Biała z lat 1981-1982 obejmują m.in. dane osób z terenu woj. bielskiego internowanych w okresie stanu wojennego. Kazimierz Pustelnik, aktywny członek NSZZ „Solidarność” przy Wytwórni Silników Wysokoprężnych „Andoria” w Andrychowie, został wytypowany do internowania przez Wydział III „A” KW MO Bielsko-Biała, z uwagi na fakt, iż był „negatywnie ustosunkowany do członków PZPR i MO” i zajmował się „kolportowaniem wydawnictw antysocjalistycznych”. Zatrzymany na podstawie decyzji nr 127/S z dn. 13.12.1981, a zwolniony na mocy decyzji nr 117/S o uchyleniu internowania z dn. 17.05.1982. IPN Ka 017/57 t. 1, 7 (BB/INF/571/Śl).
Dokumenty wytworzone w związku z internowaniem ww., zatrzymanego 13.12.1981 na podstawie decyzji nr 127/S z uwagi na fakt, iż „prowadząc działalność propagandową, wrogą w stosunku do PRL, nawoływać będzie do nieposłuszeństwa prawnym rozporządzeniom organów państwowych”. W okresie od 13.12.1981 do 23.03.1982 przebywał w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju, następnie został przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Łupkowie. Zwolniony 22.05.1982 na mocy decyzji nr 117/S o uchyleniu internowania. IPN Rz 56/60 (2/82).
W dniu 25.01.1982 Kazimierz Pustelnik jako osoba internowana, został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej pod nr. rej. BB 5728 i krypt. „Andoria”. Rejestracji dokonał Wydział V KW MO Bielsko-Biała, następnie sprawę prowadziła Grupa V KM MO/RUSW Andrychów. W dniu 02.05.1985 zgromadzone materiały zostały zniszczone w jednostce operacyjnej. Materiały zniszczone w jednostce operacyjnej. Wypis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Skorowidz alfabetyczny osób internowanych w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu Zdroju, gdzie ww. przebywał od 13.12.1981 do 23.03.1982. IPN Ka 175/711.
.