Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Lucjan
Nazwisko: Łapiński
Miejsce urodzenia: Łapy pow. białostocki
Data urodzenia: --1926
Imię ojca: Stanisław
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Lucjan Łapiński (ur. w 1926 r.) od jesieni 1945 był współpracownikiem i następnie żołnierzem antykomunistycznego oddziału partyzanckiego pod dowództwem por./ kpt. Kazimierza Kamieńskiego pseud. „Gryf”, „Huzar”, który walczył z komunistycznymi okupantami kraju na terenach powiatów Białystok, Bielsk Podlaski, Sokołów Podlaski i Wysokie Mazowieckie w latach 1945-1952. Nosił pseudonim "Orzech". Lucjan Łapiński pseudonim "Orzech" figuruje w kartotekach i zapisach ewidencyjnych WUBP / KW MO w Białymstoku z lat 1946-1947. Zapisano w nich między innymi, że ww. partyzant to "członek bandy >Huzara<". Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Lucjan Łapiński pseud. "Orzech" występuje wraz z kilkuset innymi żołnierzami i współpracownikami niepodległościowego podziemia w aktach administracyjnych UB z Wojewódzkiego UB w Białymstoku z roku 1946 zatytułowanych "Sprawozdania miesięczne Wydziału III WUBP w Białymstoku do Departamentu III MBP w Warszawie za 1946 r.". Lucjan Łapiński pseud. "Orzech" figuruje w meldunku dot. obławy - "operacji" grupy UB-KBW przeprowadzonej w dniu 6 lutego 1946 "w rejonie m. Łapy, w wyniku czego aresztowano 12 członków band >Huzara< i >Dziadka<. Między aresztowanymi znajduje się dowódca plutonu bandy >Huzara< Gąsowski Wacław >Orzeł< (...) oraz członkowie bandy >Huzara< Łapiński Lucjan - >Orzech< i Łapiński Mieczysław >Brzoza<, który brał udział w napadach na transporty wojskowe w Łapach" (str. 44 ww. akt). IPN Bi 045/754 (39/15).
Lucjan Łapiński pseud. "Orzech" występuje wraz z kilkuset innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego podziemia w aktach Wydz. "C" KW MO w Białymstoku z lat 1974-1977 zatytułowanych "Kwestionariusze osobowe członków i pomocników bandy >Huzara<". Ta charakterystyka (opracowana przez SB na podstawie akt UB z lat 1940-ch i 1950-ch) dot. antykomunistycznych oddziałów partyzanckich 6 Brygady Wileńskiej - działających w latach 1945-1952 na terenach powiatów Wysokie Mazowieckie, Sokołów Podlaski, Bielsk Podlaski i powiatów sąsiednich, w tym oddziału "Huzara". Akta te obejmują przede wszystkim kwestionariusze osobowe żołnierzy podziemia i ich współpracowników. W kwestionariuszu dot. Lucjana Łapińskiego pseud. "Orzech" zapisano między innymi, że ww. partyzant "od 1946 r. był członkiem bandy >Huzara< i w dniu 6 lutego 1946 r. w czasie akcji operacyjno-wojskowej [UB-KBW] przeprowadzonej koło Łap został zabity. Bliższych informacji o wymienionym brak". IPN Bi 019/1 t. 2 (1/1).
.