Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Lucjan
Nazwisko: Maciakiewicz
Miejsce urodzenia: Michałkowo pow. Lipno
Data urodzenia: 06-10-1910
Imię ojca: Adam
Imię matki: Antonina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Lucjan Maciakiewicz (ur. w październiku 1910) w latach 1945-1948 (od stycznia 1945 r.) był współpracownikiem lokalnych oddziałów partyzanckich i członkiem konspiracyjnych siatek Ruchu Oporu Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych na terenach powiatów Lipno i Płock. Był m.in. magazynierem broni partyzantów na terenie gminy Brudzeń pow. Płock. W okresie komunistycznej amnestii 1947 roku nie ujawnił się i działał nadal w niepodległościowej konspiracji - między innymi w szeregach siatki oddziału ROAK/NZW pod dowództwem por. Franciszka Majewskiego pseud. „Słony”, „Mściciel”. Lucjan Maciakiewicz figuruje w aktach i zapisach ewidencyjnych oraz w kartotekach WUBP i MBP/ MSW w Warszawie, WUBP w Bydgoszczy i PUBP w Płocku z lat 1948-1956. Zapisano w nich między innymi, że Lucjan Maciakiewicz został „zatrzymany dn. 28 X 1948 r. przez PUBP Płock za współpracę z bandą" i następnie "skazany przez WSR w Warszawie na karę 15 lat więzienia”. W tzw. kartotece skazanych zapisano, że Lucjan Maciakiewicz został "zwolniony warunkowo" z więzienia w Rawiczu dnia 7 kwietnia 1955. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Lucjan Maciakiewicz figuruje wraz z kilkunastoma innymi żołnierzami i współpracownikami Ruchu Oporu Armii Krajowej oraz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w aktach śledczych UB z WUBP w Warszawie i z PUBP w Płocku z lat 1946-1953. Są to przede wszystkim akta śledztwa UB dot. jednej z partyzanckich grup XXIII Okręgu NZW - działającej pod dowództwem por. Józefa Boguszewskiego pseud. "Lew" na terenach pow. sierpeckiego, pow. płockiego, pow. lipnowskiego i powiatów okolicznych w latach 1946-1948. Lucjan Maciakiewicz i zapisy oraz dane go dotyczące figurują m.in. w urzędowym "postanowieniu" śledczego z UB z dnia 15 listopada 1950 "o pociągnięciu" Lucjana Maciakiewicza "do odpowiedzialności karnej" (na str. 30 ww. akt). IPN BU 0207/4821 (14768/III) t. 2.
Lucjan Maciakiewicz figuruje wraz z kilkudziesięcioma innymi żołnierzami i współpracownikami Ruchu Oporu Armii Krajowej (ROAK) i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w aktach śledczych UB z WUBP w Bydgoszczy z lat 1947-1950. To śledztwo UB dot. "członków nielegalnej organizacji podziemnej NZW krypt. >Mazowsze<", tj. głównie zbrojnego oddziału ROAK (następnie NZW) pod dowództwem por. Franciszka Majewskiego pseud. „Słony”, "Mściciel" oraz innych oddziałów i struktur antykomunistycznego podziemia na terenach powiatów sierpeckiego, rypińskiego, lipnowskiego, płockiego i mławskiego w latach 1945-1949. Akta śledcze kilku powiatowych UB (m.in. PUBP w Rypinie i PUBP w Lipnie) oraz WUBP w Warszawie zawierają m.in. liczne protokoły przesłuchań osób "podejrzanych" i świadków, protokoły rewizji, korespondencje, meldunki i raporty kilku jednostek UB i MO, ich charakterystyki oddziałów i grup podziemia, odpisy protokołów przesłuchań, aktów oskarżenia i wyroków, karty E-15, w tym kartę dot. Lucjana Maciakiewicza. IPN By 0106/1 (287/III) t. 2, IPN By 0106/1 (287/3) t. 2/J mikrofilm.
Lucjan Maciakiewicz występuje wraz z kilkunastoma innymi żołnierzami i współpracownikami Ruchu Oporu Armii Krajowej oraz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w aktach śledczych UB z WUBP w Warszawie i PUBP w Kościerzynie. Są to przede wszystkim akta śledztwa UB dot. Kazimierza Barskiego (ur. 21.09.1925 i podejrzewanego przez UB o działalność w Ruchu Oporu Armii Krajowej i NZW na terenach powiatów Płock, Sierpc i Lipno w latach 1945-1948). Lucjan Maciakiewicz i zapisy oraz dane go dotyczące figurują m.in. w dołączonych aktach oskarżenia oraz w sądowych zeznaniach kilku członków NZW. IPN Gd 00118/593/D (5027/2) mikrofilm.
Lucjan Maciakiewicz figuruje w aktach Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie dot. Józefa Boguszewskiego innych skazanych dn. 7.05.1951 z art. 86 § 2 KKWP, art. 3 dekretu z dn. 30.10.1944 "za przynależność do nielegalnej Narodowej Organizacji Wojskowej i Narodowych Sił Zbrojnych, współudział w zamachach na urzędników państwowych i funkcjonariuszy MO na terenie powiatu płockiego, powiatu sierpeckiego i lipnowskiego (...), podrabianie dokumentów tożsamości (...)". Lucjan Maciakiewicz został skazany na karę 15 lat więzienia i przepadek całego mienia na rzecz państwa - także za m.in. "przechowywanie broni bez zezwolenia". IPN BU 1064/229 t. 1-3 (Sr. 17/51).
Lucjan Maciakiewicz figuruje w aktach penitencjarnych i administracyjnych Centralnego Więzienia MBP w Rawiczu z lat 1951-1957. Są to przede wszystkim różne "Skorowidze więźniów" osadzonych w ww. więzieniu i dotyczące ich zapisy ewidencyjne i administracyjne. IPN Po 3/51, IPN Po 3/52, IPN Po 3/53, IPN Po 681/8.
Lucjan Maciakiewicz występuje wraz ze stu kilkudziesięcioma innymi żołnierzami i współpracownikami Ruchu Oporu Armii Krajowej (ROAK) oraz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w "charakterystyce nielegalnej organizacji". To opracowanie Wydz. "C" KW MO w Bydgoszczy zatytułowano "Grupa Bojowa >Mściciela< 1945-1949". Te akta i materiały, w tym m.in. kwestionariusze osobowe żołnierzy i współpracowników ROAK i NZW oraz "karty [ich] czynów", zostały opracowane w latach 1972-1989 (na bazie materiałów UB z lat 1940-ch i 1950-ch) i dot. oddziału ROAK/NZW pod dowództwem por. Franciszka Majewskiego pseud. „Słony”, „Mściciel”. W kwestionariuszu osobowym dot. Lucjana Maciakiewicza zapisano między innymi, że ww. to wójt gminy Brudzeń i "pomocnik grupy bojowej >Mściciela<", który "w 1946 r. wydał jej zaświadczenia na dowody tożsamości in blanco" oraz "informował grupę Majewskiego o sytuacji w terenie", a w roku 1948 udzielał tej grupie pomocy i "przechowywał broń ww. organizacji". Zapisano także, że Lucjan Maciakiewicz został „aresztowany dnia 26 X 1948 r.". IPN By 09/8 t. 1 (nr 8/0), IPN By 011/4 (4/0).
.