Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Piórkowski
Miejsce urodzenia: Zaręby pow. Przasnysz
Data urodzenia: 12-09-1908
Imię ojca: Walenty
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Władysław Piórkowski (ur. we wrześniu 1908) w latach 1943-1945 był żołnierzem AK-ROAK i NSZ, a od stycznia 1946 do listopada 1948 współpracownikiem i żołnierzem antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) na terenach powiatów Przasnysz, Ciechanów i Szczytno. Nosił kolejne pseudonimy: "Wiaderko" i "Twardy". W latach 1946-1948 Władysław Piórkowski walczył z komunistycznymi okupantami kraju w szeregach okręgu XVI NZW krypt. "Mazowsze"/ "Orzeł" - w partyzanckim oddziale pod dowództwem m.in. sierż. Henryka Pyśka pseud. „Dąb II”. Władysław Piórkowski figuruje w aktach i zapisach ewidencyjnych oraz w kartotekach m.in. WUBP w Warszawie i PUBP w Przasnyszu z lat 1947-1956. Zapisano w nich między innymi, że Władysław Piórkowski to "w latach 1945-1948 komendant placówki NZW" (na terenie wsi Zaręby i wsi okolicznych w pow. Przasnysz). Zanotowano, że Władysław Piórkowski został "aresztowany dnia 12 listopada 1948 r.” i wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie „w 1949 r. skazany na 15 lat więzienia”. W tzw. kartotece skazanych zanotowano, że Władysław Piórkowski dnia „26.3.55 r.” został „warunkowo zwolniony” z więzienia w Strzelcach Opolskich. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Władysław Piórkowski pseud. "Twardy" figuruje jako "podejrzany" wraz z kilkudziesięcioma innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w aktach śledczych WUBP w Warszawie i PUBP w Ostrołęce z lat 1947-1949. Akta te dot. rozpracowania działalności sztabu i oddziałów Komendy Okręgu XVI Narodowego Zjednoczenia Wojskowego krypt. "Mazowsze"/ "Orzeł", tj. oddziału chor./ por. Józefa Kozłowskiego pseud. "Las" oraz innych partyzantów. Akta te zawierają między innymi plany operacyjnych działań UB, wykazy agentury i informatorów UB w poszczególnych gminach i wsiach pow. Ostrołęka, protokoły przesłuchań kilkunastu osób "podejrzanych" i świadków, w tym kilku aresztowanych partyzantów, meldunki i raporty kilku jednostek UB i MO. Zawierają także trzy protokoły kolejnych przesłuchań Władysława Piórkowskiego: z dni 19-go, 20-go i 29 listopada 1948 r. IPN BU 0207/1796 t. 11 (6055/III).
Władysław Piórkowski pseud. "Twardy" figuruje jako "oskarżony" i następnie "skazany" wraz z czterema innymi żołnierzami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w aktach Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z grudnia 1948 i z roku 1949. Władysław Piórkowski został oskarżony o "przynależność do nielegalnej organizacji NZW", "współudział w napadach na funkcjonariuszy MO i urzędników państwowych", a także o napady rabunkowe i przechowywanie broni bez zezwolenia władz PRL. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 14 stycznia 1949 Władysław Piórkowski został skazany na karę śmierci, utratę praw publicznych i przepadek całego mienia na rzecz państwa (z art. 86 § 2 KKWP, art.1 § 2 i 3 oraz art. 3 § 1 dekretu z dn. 13. 06.1946 r. i art. 259 KK). Postanowieniem Najwyższego Sądu Wojskowego z dnia 27 kwietnia 1949 karę tę złagodzono Władysławowi Piórkowskiemu do 15 lat więzienia (wg zapisów sądowych dokumentów zamieszczonych na str. 14-16 w t. 1 ww. akt). IPN BU 1022/507 t. 1-2 (Sr. 1814/48).
Władysław Piórkowski figuruje w aktach penitencjarnych i administracyjnych oraz w skorowidzach więźniów Centralnego Więzienia MBP w Rawiczu z lat 1949-1951, w tym m.in. w aktach zatytułowanych "Księga główna więźniów karnych" i "Księga główna więźniów". IPN Po 3/36 (19/163), IPN Po 3/38 (19/165).
Władysław Piórkowski figuruje (wraz z kilkoma innymi osobami) w aktach operacyjnych SB z KW MO w Warszawie oraz z KP MO Przasnysz i KP MO Ciechanów z lat 1965-1966. Ta sprawa, zarejestrowana jako Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Niepoprawni" (nr rej. 2902) dot. operacyjnej kontroli kilku byłych więźniów politycznych - dawnych żołnierzy i współpracowników AK-ROAK i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z lat 1944-1949 z terenów powiatów Przasnysz i Ciechanów, w tym Władysława Piórkowskiego. IPN BU 0227/506 (63966/II).
Władysław Piórkowski pseud. "Wiaderko" i "Twardy" figuruje wraz z kilkudziesięcioma innymi żołnierzami AK i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w aktach UB z WUBP i KW MO w Olsztynie z lat 1946-1955 - opracowanych w latach 1980-tych jako "Charakterystyka nr 160" i "Banda polityczna >Starego<". Zawarte w tym opracowaniu kwestionariusze osobowe i "karty na czyn przestępczy" dot. członków partyzanckiego oddziału z terenu powiatów Ostrołęka, Przasnysz i Szczytno pod dowództwem chor./ por. Józefa Kozłowskiego pseudonim >Stary<. Te materiały UB, w tym kwestionariusze osobowe, zostały opracowane w latach 1983-1989 przez Wydział "C" Komendy Wojewódzkiej MO w Olsztynie. Kwestionariusz nr 63 dot. Władysława Piórkowskiego. Zapisano w nim między innymi, iż ww. "był członkiem bandy od kwietnia 1945 r. do dnia 15.10.1945 r. tj. do czasu aresztowania go przez WUBP Olsztyn. Brał udział w napadach terrorystyczno-rabunkowych, w rozbrojeniu posterunku MO w Zarembach, grupy żołnierzy w Mętwicach pow. Szczytno (...). Dnia 19 stycznia 1946 r. zbiegł z aresztu śledczego WUBP w Olsztynie i wstąpił do NZW". IPN Bi 065/177 (956/IV), IPN Bi 087/530/D (956/IV) mikrofilm.
Władysław Piórkowski pseud. "Wiaderko" figuruje wraz z kilkudziesięcioma innymi żołnierzami AK-ROAK i NSZ w aktach UB z lat 1946-1950 - opracowanych w roku 1988 jako "Charakterystyka nr 80" przez Wydział "C" Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Warszawie. Zawarte w tym opracowaniu i charakterystyce dane dot. członków partyzanckiego oddziału Ruchu Oporu Armii Krajowej - działających w latach 1945-1947 na terenach powiatów Maków Maz., Pułtusk i Przasnysz. Akta te zawierają m.in. zapisy i dane dot. Władysława Piórkowskiego pseud. "Wiaderko" (na str. 13-14). IPN BU 0180/95 (nr 80, p. 128) t. 3.
Władysław Piórkowski pseud. "Twardy" figuruje wraz z kilkuset innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w aktach i zapisach ewidencyjnych UB z WUBP i KW MO w Olsztynie z lat 1945-1950 - opracowanych w latach 1981-1982 przez Wydział "C" Komendy Wojewódzkiej MO w Olsztynie i zatytułowanych "Kwestionariusze osobowe do charakterystyki nr 66". Ta charakterystyka dot. okręgu XVI NZW krypt. "Mazowsze" i członków kilku partyzanckich oddziałów NZW z terenu powiatów Ostrołęka, Przasnysz i Szczytno. W kwestionariuszu dot. Władysława Piórkowskiego pseud. "Twardy" zapisano m. in., iż ww. to "w latach 1946-1948 członek NZW na terenie powiatów Przasnysz, Ostrołęka i Szczytno. Dnia 19 stycznia 1946 r. zbiegł z więzienia w Olsztynie i dołączył do oddziału NZW Kozłowskiego Józefa pseudonim >Las<". IPN Bi 065/6 t. 4 (777/IV).
Władysław Piórkowski pseud. "Twardy" figuruje wraz z kilkuset innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w aktach UB z lat 1946-1955 - opracowanych w latach 1980-ch jako "Charakterystyka nr 64, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe - Okręg Warszawski nr XVI". Zawarte w tym opracowaniu kwestionariusze osobowe i "karty na czyn przestępczy" dot. członków partyzanckich oddziałów NZW z terenów powiatów płn. Mazowsza i pow. Ostrołęka, zostały one opracowane w latach 1978-1989 przez Wydział "C" KW MO w Warszawie. Kwestionariusz nr 139 w tomie 14 dotyczy Władysława Piórkowskiego pseud. "Twardy". Zapisano w nim między innymi, iż ww. to w okresie okupacji niemieckiej "dowódca plutonu dywersyjnego NSZ", który "w latach 1945-46 współpracował z bandą zbrojną NZW działającą na terenie powiatu Przasnysz pod dowództwem Pyśk Henryka pseud. >Dąb II<. Od początku 1947 r. był już członkiem tej bandy i razem z bandą dokonał licznych napadów terrorystyczno-rabunkowych i zabójstw (...). Od 1948 r. pełnił w bandzie funkcję zbrojmistrza". Zanotowano także, że Władysław Piórkowski został "aresztowany dnia 12 listopada 1948 r. i wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 14 stycznia 1949 r. skazany na karę śmierci. Ten wyrok został zamieniony na dożywotnie więzienie". IPN BU 0180/80 (Charakterystyka nr 64 t. 14).
.