Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Michał
Nazwisko: Piękoś
Miejsce urodzenia: Trześń pow. Mielec
Data urodzenia: 05-09-1912
Imię ojca: Wawrzyniec
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Michał Piękoś (ur. we wrześniu 1912) od roku 1944 do lutego 1948 był członkiem i współpracownikiem niepodległościowego zbrojnego podziemia na terenie powiatu Mielec i pow. Kolbuszowa. Nosił pseudonim "Sowa". W okresie komunistycznej amnestii 1947 roku nie ujawnił się i działał nadal w konspiracji. W latach 1947-1948 Michał Piękoś walczył zbrojnie z komunistycznymi okupantami kraju w szeregach partyzanckiego oddziału pod dowództwem Wojciecha Lisa pseud. "Mściciel". Figuruje w aktach ewidencyjnych i kartotekach UB i MO z WUBP i KW MO w Rzeszowie oraz z PUBP Mielec z lat 1947-1960. Zapisano w nich między innymi, że Michał Piękoś to "szeregowy członek AK", który od 1947 r. był "w bandzie >Lisa< i brał udział w napadach i zamachach na MO z bronią w ręku". Zanotowano, że Michał Piękoś został „wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 19 stycznia 50 r. skazany na karę śmierci”. Wyrok ten zamieniono mu następnie na „karę dożywotniego więzienia”. W tzw. kartotece skazanych zanotowano, że Michał Piękoś dnia „5.7.58 r.” został „warunkowo” zwolniony z więzienia. A w innych kartotekach UB/SB zapisano, że "zmarł dnia 25.06.73 r.". Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Michał Piękoś występuje jako "zatrzymany" i "aresztowany" (w dniu 28 lutego 1948) wraz z kilkuset innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego zbrojnego podziemia z terenu powiatu Mielec i powiatu Kolbuszowa, w aktach UB z PUBP Mielec z lat 1946-1954 zatytułowanych "Księga kontrolna Biura Ewidencji PUBP w Mielcu". Ta "Księga kontrolna" dot. osób zatrzymanych i aresztowanych przez UB z PUBP w Mielcu w latach 1946-1954. IPN Rz 50/40 (213).
Michał Piękoś figuruje, wraz z kilkuset innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego podziemia z terenu powiatu Mielec, powiatu Kolbuszowa i pow. Dębica, jako "zatrzymany" przez UB (w dniu 28 lutego 1948), a także jako "podejrzany" (m.in. "o przynależność do nielegalnej org. NSZ i posiadanie broni") w aktach UB z PUBP Mielec z lat 1947-1954. Akta te zostały opisane jako "Repertorium spraw śledczych PUBP w Mielcu za lata 1947-1954". IPN Rz 50/84 (249).
Michał Piękoś występuje, wraz z kilkoma innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego zbrojnego podziemia z terenu powiatu Mielec i pow. Kolbuszowa, w aktach śledztwa UB z PUBP Mielec z lat 1948-1950. To śledztwo UB dot. sprawy o "przynależność i udzielanie pomocy bandzie", tj. sprawy o przynależność do partyzanckiego oddziału pod dowództwem Wojciecha Lisa pseud. "Mściciel" i dokonanie "czynów przestępczych" przewidzianych w art. 16 § 1 dekretu z 13.06.1946 r. i innych. Akta te zawierają m.in. protokoły przesłuchań świadków i pięciu osób "podejrzanych" i aresztowanych w styczniu 1948. Michał Piękoś występuje m.in. w protokole przesłuchania "podejrzanego" Jana Rydzowskiego z dn. 29 stycznia 1948. IPN Rz 050/25 t. 1-2 (2344/III).
Michał Piękoś figuruje jako oskarżony i skazany, wraz z trzema innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego zbrojnego podziemia z terenu powiatu Mielec i pow. Kolbuszowa w aktach sądowych z lat 1948-1952. Są to akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko Władysławowi Parysowi (ur. dnia 14.12.1914 ), Michałowi Piękosiowi i innym. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 19 stycznia 1950 Michał Piękoś został skazany na karę śmierci. IPN Rz 353/4 (I K 8/49, I K.O. 266/50).
Michał Piękoś występuje jako więzień w aktach penitencjarnych więzienia w Rzeszowie z lat 1948-1950 zatytułowanych "Księga główna więźniów karnych więzienia w Rzeszowie z lat 1948-1949". W tych aktach zapisano między innymi (na str. 165), że Michał Piękoś, skazany na "dożywocie" w roku 1948, przybył do więzienia w Rzeszowie "transportem MO" z więzienia we Wronkach w dniu 13 grudnia 1949 i został odtransportowany do więzienia we Wronkach w dniu 6 października 1950. IPN Rz 190/53.
Michał Piękoś pseud. "Sowa" figuruje wraz z kilkudziesięcioma innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego zbrojnego podziemia w aktach KW MO w Rzeszowie z lat 1976-1986 zatytułowanych "Charakterystyka nr 9 poakowskiej bandy pod dowództwem Wojciecha Lisa" (tj. zbrojnego oddziału partyzanckiego działającego na terenie pow. mieleckiego i pow. kolbuszowskiego w latach 1945-1948). Akta te zawierają między innymi opis ww. oddziału, kwestionariusze osobowe jego członków i pomocników oraz karty dot. jego akcji zbrojnych. W kwestionariuszu dot. Michała Piękosia pseud. "Sowa" zapisano między innymi, iż ww. to "członek AK na terenie powiatu mieleckiego", który "po 1944 r. był członkiem bandy >Lisa<, posiadał nielegalnie broń, działał na terenie powiatów Mielec i Kolbuszowa. Brał udział w 8 napadach terrorystyczno-rabunkowych i w gwałtownych zamachach [na funkcjonariuszy MO, UB i KBW]. Aresztowany dnia 28.02.1948 r. z bronią. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 20.08.48 r. skazany na dożywocie”. Zapisano, że Michał Piękoś został „warunkowo zwolniony” z więzienia "w 58 r." i "zmarł dnia 25.06.73 r.". IPN Rz 05/27 (CHF-9) t. 2, IPN Rz 0172/10/J (CHF-9) mikrofilm.
.