Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysława
Nazwisko: Rakoczy
Nazwisko rodowe: Szymańska
Miejsce urodzenia: Raczyny pow. Mława
Data urodzenia: 16-07-1898
Imię ojca: Józef
Imię matki: Ewa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Władysława Rakoczy (ur. w lipcu 1898 r.) od lata 1946 do połowy lipca 1947 była współpracownikiem i pomocnikiem konspiracyjnych grup i partyzanckich oddziałów AK-ROAK i antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) na terenie wsi Raczyny powiat Mława. Nosiła konspiracyjny pseudonim "Podolszynka"/ "Podolszynianka". W swoim małym gospodarstwie (3 ha ziemi) wraz z mężem (Władysław Rakoczy, ur. 5 czerwca 1899) udzielała zakwaterowania, wyżywienia i innej pomocy m.in. oddziałowi ROAK/NZW pod dowództwem por. Franciszka Majewskiego pseud. „Słony”, „Mściciel” (jej 18-letni syn Karol Rakoczy, ur. 5 czerwca 1928, był członkiem tego oddziału). Władysława Rakoczy figuruje w aktach i zapisach ewidencyjnych oraz w kartotekach MBP/MSW, WUBP w Bydgoszczy, PUBP w Rypinie i PUBP w Mławie z lat 1947-1964. Zapisano w nich między innymi, że Władysława Rakoczy została zatrzymana i aresztowana przez UB z PUBP w Rypinie dn. 13 lipca 1947 (nazajutrz po zbrojnej walce oddziału "Mściciela" z grupą operacyjną UB-MO w okolicy Okalewa i jej wsi). Osadzona w więzieniu śledczym w Bydgoszczy i wyrokiem WSR w Bydgoszczy z 22 września 1947 skazana na dożywotnie więzienie i przepadek mienia "za współpracę z bandą" (dn. 3.12.1947 ten sam sąd wojskowy zmniejszył tę karę do 12 lat więzienia). W kartotekach MBP/ MSW oraz w tzw. kartotece skazanych zanotowano, że Władysława Rakoczy została zwolniona z więzienia w Fordonie w dniu 14 kwietnia 1954 r. "na podstawie amnestii" (z dn. 22 X 1952) i następnie (10 lat później) zmarła dn. 11 maja 1964. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych
Władysława Rakoczy figuruje jako podejrzana i oskarżona, wraz z kilkudziesięcioma innymi żołnierzami i współpracownikami Ruchu Oporu Armii Krajowej (ROAK) i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW), w aktach śledczych UB z WUBP w Bydgoszczy oraz z PUBP Rypin ("akta kontrolne śledztwa") z lat 1947-1948. Akta te dot. śledztwa UB prowadzonego przeciwko kilkunastu partyzantom - członkom zbrojnego oddziału ROAK/NZW pod dowództwem por. Franciszka Majewskiego pseud. „Słony”, "Mściciel" - walczącego z komunistycznymi okupantami kraju na terenach pow. Mława, pow. Sierpc i powiatu Rypin w latach 1945-1948. Akta te zawierają m.in. protokoły oględzin kilku miejsc "napadów" przeprowadzonych przez partyzantów ROAK/ NZW, a przede wszystkim ich akcji w Okalewie w dniu 12.07.1947 i zbadania okoliczności zastrzelenia przez partyzantów 16 funkcjonariuszy MO i UB (2 w Okalewie i 14 w zasadzce na leśnej drodze). Zawierają też liczne protokoły przesłuchań osób "podejrzanych" i świadków, meldunki i raporty kilku jednostek UB i MO oraz akty oskarżenia i wyroki WSR w Bydgoszczy - wydane m.in. w dniu 22.09.1947, w tym wyrok dożywotniego więzienia wydany na Władysławę Rakoczy. IPN By 070/680 (726/III) t. 1-2, IPN By 0106/4 t. 1-2/J (726/3) mikrofilm.
Władysława Rakoczy figuruje jako oskarżona, wraz z kilkunastoma innymi żołnierzami i współpracownikami Ruchu Oporu Armii Krajowej (ROAK) i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW), w aktach śledczych UB z WUBP i KW MO w Bydgoszczy oraz PUBP Rypin z lat 1946-1949. Akta te dot. śledztwa UB prowadzonego między innymi przeciwko Józefowi Łuzińskiemu pseud. "Gruby" (ur. dn. 25.10.1907) i innym członkom zbrojnego oddziału ROAK, a następnie NZW, działającego pod dowództwem por. Franciszka Majewskiego pseud. „Słony”, "Mściciel" na terenach pow. Mława, pow. Sierpc i powiatów okolicznych w latach 1945-1948. Akta te zawierają m.in. protokoły oględzin kilku miejsc akcji przeprowadzonych przez partyzantów ROAK / NZW, protokoły przesłuchań osób "podejrzanych" i świadków, korespondencje, meldunki i raporty kilku jednostek UB i MO oraz akty oskarżenia i wyroki WSR w Bydgoszczy. IPN By 070/278 (287/III) t. 1-2.
Władysława Rakoczy pseudonim "Podolszynianka" figuruje jako "podejrzana" i "oskarżona" wraz z kilkudziesięcioma innymi żołnierzami i współpracownikami kilku partyzanckich oddziałów ROAK i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w aktach śledczych UB z WUBP w Bydgoszczy, PUBP w Rypinie i PUBP w Lipnie z lat 1947-1949. Akta te dot. głównie śledztwa przeciwko członkom zbrojnego antykomunistycznego oddziału ROAK/ NZW pod dowództwem "Mściciela" (tj. por. Franciszka Majewskiego), działającego na terenie powiatów lipnowskiego, mławskiego, rypińskiego i powiatów okolicznych w latach 1945-1948. Akta te zawierają m.in. korespondencje kilku jednostek UB, protokoły przesłuchań i rewizji, charakterystyki partyzantów, odpisy protokołów przesłuchań, aktów oskarżenia i wyroków. Władysława Rakoczy figuruje między innymi w akcie oskarżenia 7 aresztowanych (z września 1947, w tomie 2 akt), w tym m,in. Józefa Łuzińskiego pseud. "Gruby" i Stanisława Oryla (ur. 15.03.1914), w którym opisano jej działalność w latach 1946-1947. Władysława Rakoczy występuje także w protokołach przesłuchań kilku ujętych partyzantów oraz w protokole przesłuchania jej męża Władysława Rakoczy (ur. w 1899 roku) z dnia 17 lipca 1947. IPN By 0106/1 (287/3) t. 2-3 / J mikrofilm.
Władysława Rakoczy pseudonim "Podolszynianka" figuruje jako "oskarżona" wraz z kilkunastoma innymi żołnierzami i współpracownikami partyzanckich grup ROAK i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w aktach Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy z roku 1947. Te "Akta nadzoru prokuratora w sprawie karnej" dot. głównie nadzoru śledztwa UB przeciwko członkom i pomocnikom zbrojnego oddziału ROAK/ NZW pod dowództwem "Mściciela" (tj. por. Franciszka Majewskiego), działającego na terenie powiatów lipnowskiego, mławskiego, rypińskiego i powiatów okolicznych w latach 1945-1949. Władysława Rakoczy i inni byli oskarżeni o udzielanie pomocy "nielegalnej organizacji o nazwie Ruch Oporu Armii Krajowej", tj. o "przestępstwo z art. 86 § 2 kkwp i inne". IPN By 141/61 (Pr. 744/47, W-724/47, Nr Arch. 7/3/74).
Władysława Rakoczy figuruje, wraz z kilkuset innymi żołnierzami i współpracownikami niepodległościowego podziemia, w obszernych aktach kontrolno-śledczych UB z WUBP/ KW MO w Bydgoszczy z lat 1945-1962. Akta te zawierają między innymi ankiety personalne dot. ponad 3 tys. osób "podejrzanych" przez UB i MO o różne "przestępstwa" i następnie skazanych przez komunistyczne sądy w latach 1945-1959. Ankieta dot. Władysławy Rakoczy zawiera jej podstawowe dane personalne, krótki opis jej "przestępstwa", tj. "współpracy z bandą" z organizacji ROAK i NZW, informację o wyroku wojskowego sądu oraz numer archiwalny akt śledczych dot. Władysławy Rakoczy. Brak dat sporządzenia tych ankiet. IPN By 00118/11 (30/Śl, 72/Śl, 104/Śl, 229/Śl, 265/Śl, 287/Śl), IPN By 00118/12 (1) mikrofilm.
Władysława Rakoczy figuruje wraz ze stu kilkunastoma innymi żołnierzami i współpracownikami Ruchu Oporu Armii Krajowej (ROAK) oraz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w aktach KW MO w Bydgoszczy zatytułowanych "Charakterystyka nielegalnej organizacji NZW; Grupa bojowa >Mściciela< 1945-1949". Te akta i materiały, w tym m.in. kwestionariusze osobowe żołnierzy i współpracowników ROAK i NZW oraz "karty [ich] czynów", zostały opracowane w latach 1972-1989 (na bazie materiałów UB z lat 1940-ch i 1950-ch) przez Wydział "C" Komendy Wojewódzkiej MO w Bydgoszczy. W kwestionariuszu osobowym dot. Władysławy Rakoczy zapisano między innymi, że ww. to "pomocnik grupy bojowej >Mściciela< w okręgu NZW nr 23 krypt. >Mazowsze<", która „udzielała swego mieszkania na zebrania konspiracyjne, kwaterowała członków tej organizacji, ukrywała rannego członka grupy bojowej oraz ich mundury i broń. Główna kwatera w/w organizacji”. IPN By 09/8 t. 1 (nr 8/0), IPN By 011/4 (4/0).
.