Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward
Nazwisko: Wołoszynek
Miejsce urodzenia: Kawęczyn pow. Kraśnik
Data urodzenia: 08-02-1930
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Tekla
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Edward Wołoszynek (ur. w lutym 1930 r.) od roku 1954 był współpracownikiem i następnie członkiem konspiracyjnej antykomunistycznej grupy partyzanckiej pod dowództwem Andrzeja Kiszki - wywodzącej się z Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW) i leśnego oddziału NOW/ NZW pod dowództwem por. Adama Kusza pseudonim "Garbaty" (rozbitego przez UB-KBW w sierpniu 1950 r. - oddział ten i ocalała grupa Andrzeja Kiszki walczyły z komunistycznymi okupantami kraju na terenach powiatów Biłgoraj, Kraśnik, Nisko i Łańcut w latach 1946-1955). Edward Wołoszynek figuruje w aktach i zapisach ewidencyjnych oraz w kartotekach MBP/MSW, WUBP i KW MO w Rzeszowie, WUBP i KW MO w Lublinie i PUBP w Nisku z lat 1954-1976. Zapisano w nich między innymi, że Edward Wołoszynek "od lipca 1954 r. był członkiem nielegalnej organizacji Związek Wolnej Młodzieży Polskiej na terenie pow. Nisko". W innej kartotece zapisano, że ww. został "aresztowany 24 IV 1955 r. na terenie pow. Kraśnik za przynależność do kontrrewolucyjnej bandy, którą dowodził Kiszka Andrzej". Zanotowano, że "wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 19 marca 1956 r." Edward Wołoszynek został skazany na karę 10 lat więzienia. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Edward Wołoszynek figuruje, wraz z ośmioma innymi osobami "podejrzanymi" przez UB, w aktach operacyjnych UB z PUBP w Kraśniku i WUBP w Lublinie z lat 1954-1960 zatytułowanych "Kiszka Andrzej i inni". Akta te dot. zaplanowanego rozpracowania i ujęcia konspiracyjnej grupy partyzanckiej pod dowództwem Andrzeja Kiszki - wywodzącej się z oddziałów i grup Narodowej Organizacji Wojskowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z lat 1940-ch i działającej na terenach powiatów Biłgoraj, Janów Lubelski i Kraśnik w latach 1950-1955 (w skład tej grupy, oprócz ww., wchodzili także m.in. Leon Ciupak, Edward Foryt, Edward Jarosz i Edward Ożóg). Akta te zawierają między innymi plany działań operacyjnych UB, sprawozdania funkcjonariuszy UB oraz doniesienia ich tajnych informatorów i agentów. IPN Lu 0220/75 (136/III).
Edward Wołoszynek figuruje w obszernych aktach kontrolno-śledczych UB z PUBP w Kraśniku i WUBP/ KW MO w Lublinie z lat 1947-1969. Te akta śledcze dot. konspiracyjnej grupy oporu i przetrwania pod dowództwem Andrzeja Kiszki (grupy wywodzącej się z partyzanckich oddziałów i konspiracyjnych grup Narodowej Organizacji Wojskowej z lat 1940-ch). Grupa ta działała na terenach powiatów Kraśnik, Nisko, Janów Lubelski i Biłgoraj w latach 1953-1961. Akta te zawierają między innymi materiały śledcze w sprawie przynależności członków ww. grupy, w tym Edwarda Wołoszynka, do różnych "nielegalnych organizacji" (tj. AK-WiN i NOW-NZW), w sprawie "nielegalnego posiadania broni palnej", "napadów terrorystyczno-rabunkowych", poszukiwań magazynów broni ukrytej przez rozbite oddziały NOW/NZW "i innych przestępstw". Akta te zawierają między innymi protokoły przesłuchań Andrzeja Kiszki, Edwarda Wołoszynka (m.in. protokół z dnia 3 września 1955), Edwarda Jarosza (ur. 24.08.1930) i innych członków grupy jako "podejrzanych o współpracę z bandą", a także różne pisma i notatki funkcjonariuszy UB. IPN Lu 01/4 t. 1, 3, 5, 6, 7 (136/III).
Edward Wołoszynek figuruje w materiałach administracyjnych MBP/MSW z lat 1955-1965 opisanych współcześnie jako "dokumentacja wyodrębniona z worków ewakuacyjnych MSW". Ta dokumentacja zawiera przede wszystkim ankiety personalne osób skazanych za dokonanie napadu z bronią w ręku w latach 1955-1965. W ankiecie dot. Edwarda Wołoszynka zapisano między innymi, że ww. należał do "bandy Kiszki Andrzeja", wraz z którą we wrześniu i październiku 1954 r. "dokonał 3 napadów terrorystyczno-rabunkowych". Zapisano, że Edward Wołoszynek został skazany w 1956 roku na 10 lat więzienia i "warunkowo zwolniony [z więzienia] dnia 26 VI 1960 r.". IPN BU 01480/177.
Edward Wołoszynek, mieszkaniec wsi Wierzchowiska pow. Kraśnik, figuruje jako "członek nielegalnej organizacji" (wraz z kilkudziesięcioma innymi osobami) w aktach Wydz. "C" KW MO w Rzeszowie z roku 1975 zatytułowanych "Charakterystyka nr 15 bandy terrorystyczno-rabunkowej pod nazwą Związek Wolnej Młodzieży Polskiej pod dowództwem: Socha Jan pseud. >Zbyszek<". Ta grupa antykomunistycznego oporu i następnie przetrwania (od jesieni 1954) działała na terenach pow. Nisko/ pow. Kraśnik, pow. Przeworsk i pow. Tarnobrzeg w latach 1946-1961 (jej wcześniejsza nazwa z lat 1946-1950: Szkolna Organizacja Młodzieżowa). Materiały te zawierają m.in.: opis ww. organizacji, kwestionariusze osobowe jej członków i "pomocników" oraz karty ich akcji zbrojnych. Edward Wołoszynek figuruje między innymi w kwestionariuszu osobowym, w którym zapisano m.in., że ww. "w lipcu 1954 r. wstąpił do nielegalnej organizacji pod nazwą Związek Wolnej Młodzieży Polskiej działającej na terenie b. powiatu Nisko, zawerbował go Edward Ożóg. Brak bliższych danych o działalności". IPN Rz 05/33 (CHF-15).
.