Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zofia
Nazwisko: Łukaszek
Nazwisko rodowe: Korona
Miejsce urodzenia: Kol. Tarnogóra
Data urodzenia: 25-06-1937
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Władysława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały dotyczące Zofii Łukaszek, wyłączone ze Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Komunalnik” (nr rej. 3906), prowadzonej przez Wydział III „A”/ Wydział V KW MO/ WUSW Zamość w okresie 09.04.1980 - 24.01.1990. Zofię Łukaszek zarejestrowano jako „osobę” do SO „Komunalnik” dnia 13.02.1981, pod nr rej. 4922. Objęto ją kontrolą operacyjną w związku z aktywną działalnością w NSZZ „Solidarność” w WPGKiM w Zamościu, gdzie pracowała (członek KZ NSZZ „Solidarność”). W notatce służbowej z 19.11.1981, sporządzający ją funkcjonariusz Wydziału V KW MO Zamość podał m.in., że w tym okresie Z. Łukaszek „nie kolportowała literatury bezdebitowej, ale nieraz była przekazicielem szeptanej propagandy politycznej”. W wyniku dalszej kontroli, w tym w okresie stanu wojennego i po jego zakończeniu, nie stwierdzono jednak, aby podejmowała ona „wrogą działalność” (m.in. notatka służbowa funkcjonariusza Wydziału V WUSW Zamość z 14.11.1984). W związku z tym 18.01.1985 zaniechano kontroli operacyjnej wobec Zofii Łukaszek, a dotyczące jej materiały nr rej. 4922 złożono w archiwum Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW Zamość pod sygn. 1096/II. Według szczątkowych zapisów ewidencyjnych, materiały SO „Komunalnik” (nr rej. 3906) „zdjęto z ewidencji” 24.01.1990 i zniszczono bez przekazywania ich do archiwum (brak danych na temat protokołu brakowania). Akta o sygn. IPN Lu 077/23 (1096/II), zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
.