Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-08-2023 09:42

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edmund
Nazwisko: Tkacz
Miejsce urodzenia: Siedlce
Data urodzenia: 25-10-1922
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Józefa
Znany/a też jako:
Edmund Tkaczuk
urodzony/a 25- 10-1922 Siedlce
Imiona rodziców: Franciszek Józefa


Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze dotyczące Zygmunta Szendzielarza ps. "Łupaszko" prowadzone przez Wydział III WUBP Białystok w latach 1945-1953 dotyczą ustalenia miejsca zamieszkania i pracy członków, współpracowników zlikwidowanego oddziału mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. "Łupaszko" oraz rozpoznania utrzymywanych przez nich kontaktów i powiązań. W aktach znajduje się m.in. pismo Wydziału III WUBP Białystok do Departamentu III MBP w Warszawie. Dokument ten jest odpowiedzią na pismo z 21.04.1946 i zawiera informację, że w powiecie wysokomazowieckim aresztowano 14 osób z 3. Brygady Wileńskiej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) pod dowództwem Romualda Rajsa ps. "Bury". Wśród aresztowanych znajduje się m.in. Edmund Tkacz. Sąd Okręgowy w Białymstoku Wydział ds. Doraźnych 8.06.1946 rozpatrzył sprawę 9 członków, z czego 8 skazał na karę śmierci, w tym. Edmunda Tkacza. IPN Bi 07/1522/2 (KSL-13483, KSL-6868, 2282/III).
Akta kontrolno-śledcze KSL-2485 dotyczące Edmunda Tkacza ps. "Orzeł". W 1945 roku należał do 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej (AK) działając w 1. szwadronie dowodzonym przez Lucjana Minkiewicza ps. "Wiktor", następnie w 6. Wileńskiej Brygadzie pod dowództwem Władysława Łukasiuka ps. "Młot". W późniejszym czasie przeszedł do 3. Wileńskiej Brygady Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) pod dowództwem Romualda Rajsa ps. "Bury". Zatrzymany 30.04.1946 przez WUBP Białystok podczas walk koło wsi Grabowo. Osadzony w areszcie przy WUBP Białystok. Śledztwo zakończono 10.05.1946 sporządzeniem aktu oskarżenia i przesłaniem do sądu. Dnia 11.05.1946 osadzony w Więzieniu Karno-Śledczym w Białymstoku. IPN Bi 07/657 (1416/III).
Wyrokiem Sądu Okręgowego Białystok Wydział ds. Doraźnych z dnia 8.06.1946 Edmund Tkacz został uznany winnym tego, że do końca kwietnia 1946 na terenie woj. białostockiego należał do "nielegalnej organizacji" 3. Wileńskiej Brygady NZW dowodzonej przez Romualda Rajsa ps. "Bury" i skazany został za powyższe na karę śmierci. Zgodnie z telefonogramem z dnia 20.06.1946 Prezydent KRN z prawa łaski nie skorzystał. Wyrok wykonano 21.06.1946. Akt o sygn. DK 78/46 nie odnaleziono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz osobowy na członka organizacji 5. Wileńskiej Brygady AK sporządzony dnia 08.12.1978 przez Wydz. "C" KW MO Białystok do Charakterystyki nr 41. Edmund Tkacz ps. "Orzeł" w 1945 roku wstąpił do 5. Wileńskiej Brygady AK dowodzonej przez Zygmunta Szendzielarza ps. "Łupaszka". Należał do 1 szwadronu Lucjana Minkiewicza ps. "Wiktor". Dnia 30.04.1946 ujęty w czasie walki w okolicach wsi Grabowo. Sąd Okręgowy w Białymstoku Wydział ds. Doraźnych dnia 8.06.1946 skazał ww. na karę śmierci. Wyrok wykonano. IPN Bi 019/22/3 (1/22).
Kwestionariusz osobowy członka organizacji 6. Wileńskiej Brygady, działającej w strukturach Wolność i Niezawisłość (WiN), sporządzony dnia 22.09.1979 przez Wydział "C" KW MO Białystok do Charakterystyki nr 2 dotyczy Edmunda Tkacza ps. "Orzeł", który był szeregowym członkiem w 6. Wileńskiej Brygady WiN pod dowództwem Lucjana Minkiewicza ps. "Wiktor", później Władysława Łukasiuka ps. "Młot", biorąc aktywny udział w walce z Wojskiem Polskim i organami UB działając na terenie Bielska Podlaskiego. Dnia 30.04.1946 został ujęty z bronią w ręku. Skazany przez SO Białystok Wydz. ds. Doraźnych na karę śmierci. Prezydent KRN z prawa łaski nie skorzystał. IPN Bi 019/25/2 (1/24).
.