Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Lucyna Zofia
Nazwisko: Biernacka
Nazwisko rodowe: Chriejewska
Miejsce urodzenia: Piotrków Trybunalski
Data urodzenia: 04-06-1903
Imię ojca: Marian
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały kontrolno-śledcze i operacyjne WUBP w Krakowie w sprawie przeciwko członkom sieci wywiadowczej Obszaru Południowego WiN uczestniczących w akcji "Ż" skierowanej do żołnierzy LWP. Lucyna Biernacka łączniczka kierownictwa akcji "Ż" została zatrzymana podczas akcji Wydziału III WUBP w Krakowie 26.10.1946. Poddana następnie intensywnemu i brutalnemu śledztwu, przez funkcjonariuszy WUBP w Krakowie. Areszt tymczasowy decyzją WPR w Krakowie od 05.11.1946. Akt oskarżenia sporządzony w WUBP w Krakowie 22.02.1947 skierowano do WSR w Krakowie. Oskarżona z art. 86 par. 2 KKWP o przynależność do WiN i działalność jako łączniczka w strukturach wywiadowczo-propagandowych Zrzeszenia w okresie 1945-1946. Po realizacji procesowej sprawy materiały Wydziału Śledczego WUBP złożono w 1947 archiwum WUBP w Krakowie pod sygn. 1171/I. W 1967 roku przesygnowano do 278/III. Akta o sygn. IPN Kr 07/248 t. 1-2 (278/III-gr.).
Sprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie przeciwko Lucynie Biernackiej i innym członkom struktur wywiadowczych Obszaru Południowego WiN biorącym udział w akcji "Ż". Zatrzymana przez UB 29.10.1946. Poddana intensywnemu śledztwu. Oskarżona z art. 86 par. 2 KKWP. Wyrokiem WSR w Krakowie z 19.09.1947 skazana z art. 86 par. 2 KKWP na karę 5 lat więzienia. Jednocześnie na mocy amnestii z 22.02.1947 karę darowano w całości. Po wyroku WSR zwolniona 20.09.1947 z Więzienia Montelupich w Krakowie. Akta o sygn. IPN Kr 110/1643 t. 1-2 (Sr 1037/47).
Materiały operacyjne WUBP w Krakowie z lat 1951-55 oraz Sprawa Ewidencyjno-Obserwacyjna założona 12.08.1955 przez Wydział III WUdsBP w Krakowie w celu rozpracowania b. łączniczki AK i WiN Lucyny Biernackiej ps. "Zuza". Kontrolowana operacyjnie przy użyciu agentury Wydziału III i IV WUBdsBP w Krakowie, m.in inf. "Krzyżanowski" b. członka WiN biorącego udział w akcji "Ż" w okresie 1945-46. Ustalano ewentualne kontakty Lucyny Biernackiej z przebywającym na emigracji ppłk. Kazimierzem Rolewiczem przełożonym z AK i WiN oraz rozpracowywanym mjr Józefem Herzogiem. Sprawę zakończono 15.10.1957 i złożono w archiwum KWMO w Krakowie pod sygn. 2822/R. W 1967 roku przesygnowano do 8857/II. Akta o sygn. IPN Kr 010/8728 t. 1-2 (8857/II).
Charakterystyka nr 200 sporządzona w latach 1985-86 w Wydziale "C" WUSW w Krakowie dot. organizacji "Wolność i Niezawisłość" (WiN) Okręg Krakowski, działającej na terenie województwa krakowskiego w okresie od września 1945 do października 1947. Do zbiorczego opracowania dołączono kwestionariusze osobowe członków organizacji, prasę konspiracyjna WiN, dokumenty programowe i informacje o działalności WiN. Lucyna Biernacka ps. "Zuza" figuruje w charakterystyce jako łączniczka kierownika akcji "Ż" Obszaru Południowego WiN. Zatrzymana 29.10.1946, a następnie aresztowana decyzją WPR w Krakowie. Wyrokiem WSR z 19.09.1947 skazana na 5 lat więzienia, z jednoczesnym zastosowaniem amnestii i zwolnieniem z więzienia. Akta o sygn. IPN Kr 074/199 t. 1-8 (200/X).
.